Nasze usługiAudyt prawny

COMPLIANCEAudyt Prawny jest kompleksowym rozwiązaniem prawnym,

zapewniającym zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi. Skutecznie eliminuje ryzyko związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku.

Zakres, jaki powinien przybrać audyt prawny, zależy od celu i potrzeb konkretnego Klienta. To niezbędnik dla średnich i dużych firm, działających w ramach spółek kapitałowych.

https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/06/square_nk_blank2.jpg
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/06/square_nk_blank2.jpg

01Audyt prawny obejmuje:

dogłębną analizę ustawodawczą firmowych dokumentów: uchwał, regulaminów, statutu,
określenie zgodności powołania wspólników i zarządu z literą prawa i obowiązujących formalności,
opiniowanie i tworzenie umów handlowych,
analizę udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych zobowiązań i aktualnego zadłużenia,
weryfikację spraw i sporów, analizę zasadności ugód sądowych i pozasądowych,
analizę procedury przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu.
analizę regulacji i procedur pracowniczych funkcjonujących w firmie w tym w obszarze ochrony danych osobowych i poufności.

02Za audyt prawny w naszej Kancelarii odpowiada

zespół ekspertów prawa i doświadczony doradca podatkowy, który weryfikuje:
poprawność zaliczania dla celów podatkowych wskazanych transakcji,
terminowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
konieczność i poprawność rozliczeń z podmiotami powiązanymi,
ograniczenie obszarów do minimalizacji ryzyka karnoskarbowego
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/06/square_nk_blank2.jpg
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/06/square_nk_blank2.jpg

03Korzyści niesione przez audyt prawny:

praktyczna ocena dotychczasowej działalności, zmierzająca do określenia obszarów ryzyka,
możliwość oszacowania szans i zagrożeń dla planowanych transakcji,
wskazówki zwiększające efektywność i wydajność firmy,
możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed skutkami ryzykownych transakcji,
dodatkowa ochrona prawna.
analizę procedury przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu.
Audyt prawny wieńczy szczegółowy raport, będący podstawą decyzji o realizacji inwestycji lub planu naprawczego.

04Audyt prawny to nieodzowne rozwiązanie w sytuacjach:

planów nabycia przedsiębiorstwa,
przekształcenia podmiotu,
wdrażania planów rozwoju,
planowanej zmiany struktury udziałowej, zbycia lub nabycia udziałów, podwyższenia kapitału,
wzrostu ryzyka kontroli spółki przez organy państwa,
planowanego objęcia funkcji w organach Spółek, szczególnie w zarządzie lub radzie nadzorczej.
optymalizacja kosztowa firmy w obszarze pracowniczym i organizacyjnym.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/06/square_nk_blank2.jpg

KTO DBA O TO?120 ekspertów

z naszej kancelarii od lat na bieżąco audytuje stosowane przez Klientów praktyki handlowe, analizując ich zgodność z aktualnymi przepisami.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image