Publikacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Pracodawcy od kilku miesięcy przygotowują się do dużych zmian Kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. Zmiany Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości ostatecznie weszły w życie dnia 21 lutego 2023 r. Tego samego dnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w...

CO Z CUDZOZIEMCAMI PO ZNIESIENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Do 31 marca 2023 r. wciąż obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. z 23 grudnia 2022 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2736). Dzięki temu, pracodawcy wciąż – już prawie 3 lata – mogą stosować specjalne, wymuszone epidemią COVID-19...

ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY W 2023 ROKU

ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY W 2023 ROKU Pracodawcy zatrudniający w Polsce cudzoziemców, a w szczególności obywateli Ukrainy uciekających przed wojną powinni zwrócić uwagę na opublikowaną 27 stycznia 2023 r. nowelizację Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i niektórych innych ustaw. Wymusza ona bowiem podjęcie dodatkowych działań przez pracodawców...

Samochód służbowy w kontrakcie B2B: Podatkowe aspekty i kwalifikacja umowy toolingu – VAT

Podatkowe zasady udostępnienia samochodu służbowego przez spółkę współpracownikowi na kontrakcie B2B. Jak kwalifikować powierzenie samochodu usługodawcy, który zawarł z usługobiorcą umowę o współpracy potocznie zwaną B2B? Jest to problem prawno-podatkowy, którego rozstrzygnięcia podjęły się organy podatkowe. Niniejszą sytuację należy traktować odmiennie niż w przypadku powierzenia samochodu pracownikowi. Pytanie –jak zakwalifikować tego rodzaju zdarzenia ? Jak...

CRBR a wypłata dywidendy – ważny wyrok

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku z dnia 31 stycznia 2023 r., sygn. II FSK 1588/20, iż w przypadku wypłaty dywidend istnieje obowiązek badania statusu rzeczywistego właściciela należności. Jest to o tyle zaskakujące, iż wydawało się, że linia orzecznicza jest już dość utrwalona, a jej potwierdzeniem był m.in. wyrok NSA z dnia z 27 kwietnia...

Zmiana terminu złożenia CIT

Zgodnie z komunikatem na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, resort finansów przekazał do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży terminy rozliczenia rocznego podatku CIT. Wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska księgowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia nie 31 marca 2023 r., a 30 czerwca 2023 r. będzie ostateczną datą m.in....

Ulgi innowacyjne: B+R, innowacyjnych pracowników, na robotyzację, na prototypy. Od czego zacząć?

Ulgi innowacyjne Każda firma funkcjonuje dla pieniędzy. Kluczem jest więc posiadanie jej bieżącego finansowania, a także finansowania na rozwój. Statystycznie w największym stopniu inwestycje w firmach są realizowane ze środków własnych oraz funduszy europejskich. Dlatego w tym miejscu warto zaznaczyć, że dzięki ulgom podatkowym zainwestowane w rozwój pieniądze mogą pracować jeszcze bardziej efektywnie. Zakres jest...

Ulgi prorozwojowe – ulga na ekspansję. Przedsiębiorstwo może odzyskać nawet 190 tyś. zł.

Polski Ład wprowadził ulgę na ekspansję sprzedaży jednak cały czas nie jest ona powszechnie znana i w związku z tym stosowana. Wprowadzenie nowego produktu na rynek, ekspansja na nowe rynki zagraniczne to jedne z niewielu działań rozwojowych przedsiębiorców, których koszty można uwzględnić rozliczając ulgę na ekspansję sprzedaży. Dzięki niej przedsiębiorstwo może odzyskać nawet 190.000 zł....

Dowody w toku kontroli podatkowej

Dowody w toku kontroli podatkowej Dowody są najistotniejszym elementem, z którego strony danego postępowania wywodzą skutki prawne. Każdy rodzaj postępowania wymaga zebrania oraz dokonania analizy dowodów w celu wydania właściwego werdyktu przez organ prowadzący postępowanie. Każda ze stron postępowania powinna mieć dostęp do materiału dowodowego w celu podjęcia właściwej decyzji dotyczącej zaskarżenia orzeczenia. Niestety organy...

Praca zdalna. Jak wyliczać ryczałt / ekwiwalent? Co z kosztami energii elektrycznej ?

Decyzja o wdrożeniu pracy zdalnej w rozumieniu wchodzącej w życie już z dniem 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja Kodeksu pracy może nastręczać pracodawcom pewnych trudności. Do tej pory byli bowiem przyzwyczajeni do minimalistycznych i elastycznych przepisów „covidowych”, zmuszeni są teraz podejść do zagadnienia pracy zdalnej niejako na nowo, mierząc się z narzuconymi przez ustawodawcę obowiązkami....