Publikacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zobowiązany do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Za spełnianie tych świadczeń wspólnik otrzymuje wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu PIT Warto również rozważyć czy wykonując dane świadczenia powtarzające się wspólnik będzie działał w charakterze podatnika VAT? Zgodnie z ogólnymi zasadami Ustawy o podatku od...

Istnieje kilka możliwości pobierania wynagrodzenia przez członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W świetle obowiązujących przepisów wynagrodzenie członka może być ustalone w ramach: – powołania, – umowy cywilnoprawnej, – lub umowy o pracę. Każda z wymienionych form powoduje określone skutki podatkowe oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym decyzja, który rodzaj umowy jest...

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy podjął niezwykle istotną dla wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę (sygn. akt III UZP 8/23), w której stwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust....

Rok 2023 przyniósł korzystną zmianę dla kupujących swoją pierwszą nieruchomość z rynku wtórnego. Od 31 sierpnia 2023 r. kupujący będą mieli większą możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku PCC. Do tej pory podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% musieli zapłacić wszyscy nabywający nieruchomość z rynku wtórnego, a zwolnienie przysługiwało tylko przy zakupie mieszkania nieruchomości...

Czas rocznych rozliczeń z fiskusem w pełni. Pamiętajmy, że podczas rozliczeń można skorzystać z przewidzianych prawem ulg zmniejszających nasze zobowiązanie podatkowe wobec Państwa. Jedną z najpopularniejszych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko. Mimo tego, że wspomniana wyżej ulga jest łatwa konstrukcyjnie to może, w niektórych stanach...

Podatek minimalny został wprowadzony do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak do 31 grudnia 2023 r. nowe regulacja były zawieszone przez ustawodawcę i zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Wyjątek dotyczyć będzie podatników, którzy rok podatkowy wybrali inny niż rok kalendarzowy oraz rozpoczął się on przed 1 stycznia 2024 r. a zakończy...

Dobre dla tych, którzy już rozpoczęli wdrażanie KSeF, czy też przeszkolili się z przepisów dotyczących KSeF oraz sposobu wystawiania faktur w KSeF. Mniej pozytywne dla tych, którzy liczyli na to, że obowiązkowy KSeF nie zostanie wprowadzany. Wszystko wskazuje na to, że wdrożenie tego rozwiązania jest nieuniknione. Przechodząc do meritum, z konferencji prasowej Ministerstwa Finansów, która...

Jeśli zastanawiasz się nad zarejestrowaniem swojego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i chcesz zminimalizować związane z tym koszty, teraz jest właściwy moment, aby podjąć działania. Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W poniższym tekście znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Kto może skorzystać z tego dofinansowania? Fundusz...

W komunikacie z dnia 31 stycznia 2024 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformował o postawieniu zarzutów stosowania niedozwolonych postanowień spółce z branży telekomunikacyjnej oraz o wszczęciu postępowań wyjaśniających wobec innych podmiotów z tej branży oraz branży deweloperskiej. Dodatkowo wskazał, że monitoringiem objęte są także inne sektory gospodarki. Powyższe jest związane ze stosowaniem w umowach...

Nowy obowiązek dla przedsiębiorców- stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza dla przedsiębiorców nowy obowiązek utworzenia punktu ładowania oraz kanału na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W konsekwencji od 01 stycznia 2025 r. każdy budynek niemieszkalny, który posiada parking na więcej niż 20 pojazdów, będzie musiał być wyposażony w minimum jedną stację...