Przekształcenia firm

https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_11.jpg

Przekształcenia firm

NK Legal Partners zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę procesu przekształceń firmy w obszarze kapitałowym czy reorganizacji, od etapu planowania aż do podjęcia uchwały o przekształceniu i realizacji formalności prawnych i podatkowych.
Rekomendacje zespołu ekspertów NK Legal Partners pozwolą naszemu Klientowi uniknąć niewłaściwych decyzji biznesowych, ograniczających potencjał jego przedsięwzięcia gospodarczego realizowanego w formie spółki kapitałowej.

W ramach procesu przekształcenia zapewniamy:

przygotowanie analiz typu due diligence,
pełne wsparcie przedtransakcyjne w procesach fuzji i przejęć szczególnie po stronie spółki przekształcanej,
fachowe doradztwo na każdym etapie transakcji: planowania i przygotowania całego procesu przekształceniowego, jego realizacji, oraz zamknięcia i opiniowania,
bieżącą obsługę korporacyjną, m.in.: opracowywanie projektów uchwał, statutów i umów spółek, sporządzanie opinii prawnych i in., obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń),
tworzenie i reorganizację podmiotów gospodarczych: rejestrację spółek, zakładanie oddziałów i przedstawicielstw, obsługę prawną różnych form reorganizacji podmiotów, likwidację spółek,
przygotowanie oraz negocjowanie umów, a w tym także pełna obsługa procesów łączenia spółek, podziałów i przekształceń, a także sprzedaży i zakupu udziałów/akcji przedsiębiorstw,
wsparcie w procesie windykacyjnym oraz w przypadku sporów sądowych.
Dedykowany dla Twojego projektu zespół NK Legal Partners zajmuje się procesem kompleksowo, począwszy od zaplecza wykonawczego (wskazujemy i organizujemy wizytę u notariusza), nadzoru nad wszystkimi etapami procesu oraz bieżącej opiece prawnej i podatkowej. W ramach świadczonej usługi uwzględniamy wszystkie aspekty prawne i podatkowe dotyczące korzyści oraz ryzyk gospodarczych dla przekształcanego przedsiębiorstwa, a także oceniamy cały proces w ujęciu księgowym co w efekcie przekłada się na najkorzystniejsze rezultaty dla Klienta.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_9.jpg