Nasze usługiDoradztwo biznesowe

Restrukturyzacja i optymalizacja

Klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie ekspertów z NK Legal Partners w zakresie restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa i uchronienia go przed upadłością, a także odpowiedzialnością członków zarządu firmy.
W zależności od sytuacji wspieramy klientów zarówno w analizie i ocenie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, badania przesłanek do restrukturyzacji lub otwarcia postępowania likwidacyjnego przedsiębiorstwa, rekomendujemy działania naprawcze, reprezentujemy klientów w negocjacjach z wierzycielami, a także w postępowaniach rekstrukturyzacyjnych.

Często procesu restrukturyzacji związane są z optymalizacją procesów funkcjonowania firmy. Ma ono na celu poprawienie sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych ale także w długiej perspektywie lepszą efektywność biznesową i rentowność.

NK Legal Partners na bieżąco współpracuje z licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi [syndykami], doradcami finansowymi, biurami księgowymi, biegłymi rewidentami, doradcami inwestycyjnymi oraz doświadczonymi menedżerami w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie inwestycyjnym.

Zapraszamy do rozmowy klientów zainteresowanych powyższym obszarem.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_14.jpg