Nasze usługiBranża produkcyjna

Branża produkcyjna

Prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie branży produkcyjnej każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia od strony prawnej i podatkowej. Siłą biznesu jest umiejętność reagowania na zmieniające się okoliczności rynkowe, prawidłowe zarządzanie ryzykiem oraz zachowanie bezpieczeństwa prawnego przy podejmowaniu odważnych decyzji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z Klientami z branży produkcyjnej, potrafimy wskazać optymalne rozwiązania prawne, podatkowe i organizacyjne, umożliwiające zachowanie ciągłości działania biznesu oraz jego długoterminowy rozwój.
W ramach zespołu wyspecjalizowanych prawników oraz doradców podatkowych zapewniamy naszych Klientom bieżące wsparcie prawne i podatkowe z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez nich działalności oraz dopasowane do potrzeb Klienta audyty umożliwiające wdrożenie optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych.
Obsługa prawno-podatkowa firm z branży budowlanej
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_5.jpg
Zakres wsparcia prawnego i podatkowego
Identyfikujemy obszary działalności wymagające udoskonalenia pod kątem prawnym i podatkowym, stworzenia dokumentacji wewnętrznej lub zabezpieczenia przed ryzykami prawnymi i podatkowymi.
Analizujemy formę prawną przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji podatkowej oraz organizacyjnej w celu podwyższenia bezpieczeństwa prawnego oraz efektywności finansowej.
Uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami naszych Klientów i innymi uczestnikami rynku w celu optymalnego ukształtowania warunków ich współpracy, a także zapobiegania działaniom naruszającym zasady konkurencji w interesie Klienta.
Tworzymy rozwiązania prawne w celu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie), know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa w interesie Klienta.
Tworzymy i opiniujemy kontakty handlowe z uwzględniając interes Klientów, potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz obrotu prawami własności przemysłowej.
Doradzamy w wyborze najbardziej optymalnych podatkowo rozwiązań dla realizacji biznesu [spółki celowe, przekształcenia, połączenia spółek, zmiany struktury organizacji] wspomagając jednocześnie bieżącą pracę w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich.
Pomagamy wewnętrznym działom kadrowym i księgowym w zagadnieniach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, rozliczeń, systemów i schematów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a także aspektami podatkowymi związanymi z ich zatrudnianiem,
Oferujemy pomoc w rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych w oparciu o partnerów biznesowych współpracujących z kancelarią.
Co nas wyróżnia:
Interdyscyplinarne podejście do zagadnień prawnych i podatkowych, z uwzględnieniem celów biznesowych, które chce osiągnąć nasz klient.
Dostęp Klientów do raportowania za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez Kancelarię.
Komunikacja dopasowana do określonych potrzeb klienta lub sytuacji [spotkania osobiste i wideo, telekonferencje, konsultacje e-mailowe.
Profesjonalne szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb naszych Klientów.
Ogólnopolski zasięg.
Profesjonalny zespół specjalistów z zakresu różnych dziedzin prawa zapewniający holistyczne podejście prawne do prowadzonej przez naszych klientów działalności gospodarczych.
W celu omówienia szczegółowych Państwa potrzeb oraz przygotowania oferty, prosimy o kontakt [email protected].
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_6.jpg