Nasze usługiBranża budowlana

Branża budowlana

Prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie branży budowlanej każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia od strony prawnej i podatkowej. Siłą biznesu jest umiejętność reagowania na zmieniające się okoliczności rynkowe, prawidłowe zarządzanie ryzykiem oraz zachowanie bezpieczeństwa prawnego przy podejmowaniu odważnych decyzji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z Klientami z branży produkcyjnej, potrafimy wskazać najbardziej optymalne rozwiązania prawne, podatkowe i organizacyjne, umożliwiające zachowanie ciągłości działania biznesu oraz jego długoterminowy rozwój.

W ramach zespołu wyspecjalizowanych prawników oraz doradców podatkowych zapewniamy naszych Klientom bieżące wsparcie prawne i podatkowe z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez nich działalności oraz dopasowane do potrzeb Klienta audyty umożliwiające wdrożenie najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych.

https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_8.jpg
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_1.jpg

Zakres wsparcia prawnego i podatkowego

Tworzymy oraz opiniujemy projekty umów związanych z realizacją procesu budowlanego, w tym projekty umów sprzedaży nieruchomości; umów o generalne wykonawstwo, umów podwykonawczych, umów o roboty budowlane, umów o wykonanie prac projektowych, umów dostawy, świadczenia usług.
Reprezentujemy naszych Klientów w procesie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.
Wspomagamy prawnie naszych Klientów w toku realizacji inwestycji budowlanych, w tym w zakresie prawa zamówień publicznych, łącznie z reprezentowaniem ich w sprawach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą
Opiniujemy umowy kredytowe pod względem ryzyk prawnych.
Dokonujemy kompleksowej analizy stanów prawnych nieruchomości przed ich zakupem (pełny due dilligence nieruchomości).
Przygotowujemy umowy deweloperskie oraz opiniujemy wymaganą prawem dokumentację.
Wspieramy naszych Klientów w zakresie prawnych opracowań dot. roszczeń kontraktowych.
Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego.
Zapewniamy Dostęp do programu terminoweplatnosci.pl (prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie zarządzania wierzytelnościami na rynku krajowym i rynkach zagranicznych).
Wspieramy w zakresie dochodzenia wierzytelności na każdym etapie procesu windykacji, w tym w ramach windykacji terenowej.
Doradzamy w wyborze optymalnych rozwiązań dla realizacji inwestycji [przekształcenia, połączenia spółek, zmiany struktury organizacji, spółki celowe] oraz zapewniamy wsparcie w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich.
Identyfikujemy obszary działalności wymagające udoskonalenia pod kątem prawnym, stworzenia dokumentacji wewnętrznej lub zabezpieczenia przed ryzykami prawnymi.

Co nas wyróżnia:

Interdyscyplinarne podejście do zagadnień prawnych i podatkowych, z uwzględnieniem celów biznesowych, które chce osiągnąć nasz klient.
Dostęp Klientów do raportowania za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez Kancelarię.
Komunikacja dopasowana do określonych potrzeb klienta lub sytuacji [spotkania osobiste i wideo, telekonferencje, konsultacje e-mailowe.
Profesjonalne szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb naszych Klientów.
Ogólnopolski zasięg.
Profesjonalny zespół specjalistów z zakresu różnych dziedzin prawa zapewniający holistyczne podejście prawne do prowadzonej przez naszych klientów działalności gospodarczych.

W celu omówienia szczegółowych Państwa potrzeb oraz przygotowania oferty, prosimy o kontakt [email protected].
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_-2.jpg