Nasze usługiBranża budowlana

https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_10.jpg

Ceny transferowe

Celem dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, że transakcje (kupno/sprzedaż, pożyczka, obligacje, poręczenie, inne) pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu regulują przepisy podatkowe (ustawa o CIT oraz PIT). Dlatego posiadanie wewnętrznej polityki cen transferowych oraz specjalistycznego wsparcia w tym zakresie zabezpiecza organizację oraz osoby nią zarządzające przed ryzykami podatkowymi
a także potwierdza dochowanie staranności, rzetelności i terminowości.
Eksperci podatkowi NK Legal Partners Sp.k. przygotowują i wpierają Klientów w zakresie:
tworzenia dokumentacji cen transferowych
przygotowanie dopasowanej polityki cen transferowych
audytów cen transferowych
wsparcie przy tworzeniu analiz porównawczych [benchmark].
Każdorazowo koszty wsparcia prawnego Kancelarii są uzgadniane z Klientem. Mamy świadomość, że wykonanie obowiązków wynikających z regulacji o cenach transferowych mogą wydawać się nadmierne, dlatego też przy wycenie wsparcia uwzględniamy także zakres współpracy, typy transakcji, ich ilość i wielkość.
konsultacje prowadzi specjalista, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_9.jpg