Nasze usługiBranża budowlana

Due diligence oraz audyty

Nasi eksperci zapewniają kompleksowe wsparcie merytoryczne w procesie weryfikacji i optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej Klientów w obszarze prawnym, podatkowym, finansowym, biznesowym i IT.
Kiedy najczęściej Klienci korzystają z naszej usługi:
negocjacje przed podpisaniem ważnej umowy ramowej,
wewnętrzne zmiany organizacyjne oraz zmiany zarządów
procesy M&A (ang mergers and acquisitions),
sprzedaż akcji lub udziałów,
wejście na giełdę,
wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Swoje usługi oferujemy zarówno firmom potrzebującym optymalizacji procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa ale także inwestorom zamierzającym nabyć udziały lub akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części.
Obsługa prawno-podatkowa firm z branży budowlanej
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_5.jpg
W ramach kompleksowych audytów prawnych, podatkowych oraz finansowych realizujemy pracę w zakresie:
audyt prawny z uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych, handlowych, pracowniczych, administracyjno-prawnych, własności intelektualnej, sporów i innych.
audyt podatkowy lub due diligence w obszarze podatkowym;
identyfikacja zagrożeń i nieprawidłowości;
określenie i wdrożenie zaktualizowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
optymalizacja wewnętrznych struktur – działu zarządzania, handlowego, obsługi posprzedażowej i kadr;
redukcja pasywów / zwiększanie rentowności i spływu należności
Audyt każdorazowo dopasowany jest do potrzeb danego Klienta i uwzględnia specyfikę firmy oraz branży, w której prowadzi działalność.

Klienci zainteresowani zoptymalizowaniem procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa oraz inwestorzy zamierzający nabyć udziały czy akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części mogą skorzystać z usługi prowadzenia kompleksowych audytów due diligence uwzględniających także obszary biznesowe oraz IT w firmie. Zmierzają one do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości lub ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów.

Kancelaria posiada sieć zaufanych partnerów biznesowych uwzględniających biura rachunkowe, doradców inwestycyjnych oraz doświadczonych menedżerów w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie restrukturyzacyjnym i inwestycyjnym.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_6.jpg