Nasze usługiBranża budowlana

Doradztwo podatkoweBieżące obsługa podatkowa

Jesteśmy przekonani, że wypracowywanie dedykowanych i optymalnych rozwiązań organizacyjno-prawnych, każdorazowo zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podatkowe firmy.

Dzięki doświadczonej kadrze składającej się ze specjalistów z wielu dziedzin prawa oraz wypracowanym schematom współpracy, dopasowanym do specyfiki organizacyjnej danego Klienta jesteśmy w stanie świadczyć usługi doradztwa podatkowego zgodne z potrzebami Klientów, z uwzględnieniem wszystkich aspektów działalności, celów biznesowych, a także możliwości organizacyjnych i finansowych.

https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_-2.jpg
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_1.jpg
Naszym wyróżnikiem jest uwzględnienie w bieżącej pracy na rzecz Klientów szerokiej perspektywy biznesowej uzupełniających się wiedzą ekspertów – doradców podatkowych, prawników, analityków i doradców biznesowych, a także finansowych. Pozwala nam to świadczyć usługi efektywniej czasowo oraz z korzyścią finansową dla klienta. Dzięki temu do naszych klientów docierają najlepsze możliwe usługi idealnie skrojone do potrzeb przedsiębiorcy, w zakresie:
bieżącego doradztwa podatkowego na najwyższym poziomie.
sporządzania pisemnych opinii i memorandów podatkowych,
analiz podatkowych form prowadzonych działalności
przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz kompleksowe wsparcie Klienta szczególnie w zakresie cen transferowych, dokumentacji cen transferowych, zakresie vat, podatki pośrednie, schematów podatkowych i wielu innych,
przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i rozwiązywanie problemów podatkowych,
usługi prowadzenia dedykowanych szkoleń dla Klientów.

Due diligence oraz audyty

Nasi eksperci zapewniają kompleksowe wsparcie merytoryczne w procesie weryfikacji i optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej Klientów w obszarze prawnym, podatkowym, finansowym, biznesowym i IT.
Kiedy najczęściej Klienci korzystają z naszej usługi:
negocjacje przed podpisaniem ważnej umowy ramowej,
wewnętrzne zmiany organizacyjne oraz zmiany zarządów
procesy M&A (ang mergers and acquisitions),
sprzedaż akcji lub udziałów,
wejście na giełdę,
wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Swoje usługi oferujemy zarówno firmom potrzebującym optymalizacji procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa ale także inwestorom zamierzającym nabyć udziały lub akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części.
Obsługa prawno-podatkowa firm z branży budowlanej
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_5.jpg
W ramach kompleksowych audytów prawnych, podatkowych oraz finansowych realizujemy pracę w zakresie:
audyt prawny z uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych, handlowych, pracowniczych, administracyjno-prawnych, własności intelektualnej, sporów i innych.
audyt podatkowy lub due diligence w obszarze podatkowym;
identyfikacja zagrożeń i nieprawidłowości;
określenie i wdrożenie zaktualizowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
optymalizacja wewnętrznych struktur – działu zarządzania, handlowego, obsługi posprzedażowej i kadr;
redukcja pasywów / zwiększanie rentowności i spływu należności
Audyt każdorazowo dopasowany jest do potrzeb danego Klienta i uwzględnia specyfikę firmy oraz branży, w której prowadzi działalność.

Klienci zainteresowani zoptymalizowaniem procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa oraz inwestorzy zamierzający nabyć udziały czy akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części mogą skorzystać z usługi prowadzenia kompleksowych audytów due diligence uwzględniających także obszary biznesowe oraz IT w firmie. Zmierzają one do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości lub ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów.

Kancelaria posiada sieć zaufanych partnerów biznesowych uwzględniających biura rachunkowe, doradców inwestycyjnych oraz doświadczonych menedżerów w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie restrukturyzacyjnym i inwestycyjnym.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_6.jpg
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_10.jpg

Ceny transferowe

Celem dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, że transakcje (kupno/sprzedaż, pożyczka, obligacje, poręczenie, inne) pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu regulują przepisy podatkowe (ustawa o CIT oraz PIT). Dlatego posiadanie wewnętrznej polityki cen transferowych oraz specjalistycznego wsparcia w tym zakresie zabezpiecza organizację oraz osoby nią zarządzające przed ryzykami podatkowymi
a także potwierdza dochowanie staranności, rzetelności i terminowości.
Eksperci podatkowi NK Legal Partners Sp.k. przygotowują i wpierają Klientów w zakresie:
tworzenia dokumentacji cen transferowych
przygotowanie dopasowanej polityki cen transferowych
audytów cen transferowych
wsparcie przy tworzeniu analiz porównawczych [benchmark].
Każdorazowo koszty wsparcia prawnego Kancelarii są uzgadniane z Klientem. Mamy świadomość, że wykonanie obowiązków wynikających z regulacji o cenach transferowych mogą wydawać się nadmierne, dlatego też przy wycenie wsparcia uwzględniamy także zakres współpracy, typy transakcji, ich ilość i wielkość.
konsultacje prowadzi specjalista, który oceni zakres potencjalnego wsparcia, dokona wstępnej analizy ryzyka w obszarze cen transferowych i dokona wyceny.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_9.jpg
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_14.jpg

Ulgi podatkowe

Nowe przepisy podatkowe obowiązujące od początku 2022 roku uprościły korzystanie z dotychczas funkcjonujących w systemie podatkowym ulg dla przedsiębiorców. Kluczowymi ulgami, które wzbudzają największe zainteresowanie przedsiębiorców są ulgi B+R, CIT estoński, a także ulgi na prototypy i robotyzację.
Wielość dostępnych ulg oraz szczegółowe wytyczne wymagają każdorazowo indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości ich zastosowania oraz realnego przełożenia na efektywność podatkową. Eksperci podatkowi Kancelarii nie tylko analizują możliwości ich zastosowania w firmach naszych Klientów, ale także pomagają w procesie ich rozliczania, wyjaśniania wątpliwości interpretacyjnych, a w szczególnych przypadkach przygotowywaniu i składaniu wniosków o indywidualne interpretacje.
Jeżeli Państwa biznes poszukuje możliwości korzystania z ulg podatkowych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail: [email protected].

Szkolenia podatkowe

Mamy świadomość, że zakres wiedzy dotyczącej przepisów prawa podatkowego ulega częstym zmianom i powoduje wiele kłopotów w codziennej pracy działów księgowych, kadrowych, a także przy podejmowaniu kluczowych dla biznesu decyzji.
Dlatego wraz z ekspertami NK Legal Partners Sp.k. gwarantujemy naszym Klientom elastyczne podejście, dopasowane do Państwa potrzeb organizacyjnych.
1. Szkolenia indywidualne
2. Szkolenia dla zespołów do 5 osób.
3. Szkolenia dla działów do 12 osób
4. Szkolenia webinarowe.
5. Szkolenia e-learningowe dla pracowników.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także do indywidualnych zapytań na szkolenia dedykowane.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_-3.jpg