Nasze usługiSzkolenia ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHSzkolenia

Najprostszy sposób rozwoju kompetencji personelu każdej organizacji stanowią różnego rodzaju szkolenia. Efektywnie wyszkolony pracownik pracuje wydajniej oraz popełnia mniej błędów. W ten sposób przyczynia się do zwiększenia wydajności, a co za tym idzie – także konkurencyjności danej organizacji.

Rozwój technologiczny, gospodarczy oraz polityczno-prawny powoduje, że wymagania i oczekiwania wobec pracowników stale się zmieniają. Aby sprostać tym wyzwaniom powinni oni cyklicznie przechodzić szkolenia. Pozwalają one nie nie tylko nabyć nową wiedzę i umiejętności, ale także utrwalić dobre praktyki nabyte wcześniej.

Oferowane szkolenia mogą być wykonywane w formie stacjonarnej, zdalnej lub on-line za pomocą dedykowanej platformy szkoleniowej. Szkolenia mogą obejmować także test wiedzy. Ze szkoleń on-line generowany jest raport z wynikami. Kancelaria wystawia także certyfikaty uczestnictwa a także zapewnia dostęp do materiałów on-line po szkoleniu.

https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_-3.jpg
1.
Szkolenia przed- i poaudytowe

Każdy proces wdrożenia rozwiązań systemowych (System Ochrony Danych Osobowych – np. polityki, procedury i poprzedzające je audyty) powinien rozpocząć się i zakończyć szkoleniem. Odpowiednie wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych (podstawowe pojęcia i problemy związane z tym obszarem) ma kapitalne znaczenie dla powodzenia procesu wdrożenia. Równie istotne jest zamknięcie projektu poprzez podsumowanie prac obejmujące przypomnienie kluczowych pojęć, wskazanie krytycznych zagadnień oraz najistotniejszych problemów, z jakimi mierzył się zespół wdrożeniowy.

Kancelaria świadcząc usługę audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowania dokumentacji Systemów Ochrony Danych Osobowych świadczy usługę szkoleń otwierających i zamykających projekt. Szkolenia obejmują:

  1. Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych (podstawowe pojęcia, definicje, obowiązki i problemy).
  2. Omówienie zakresu przedmiotowego wdrożenia.
  3. Omówienie metodologii prowadzenia prac.
  4. Podsumowanie wykonanych prac.
  5. Omówienie zagadnień wymagających szczególnej uwagi.
2.
Szkolenia sektorowe [HR miękki i twardy, Marketing, Monitoring, WWW]

Dla poszczególnych obszarów działania organizacji Kancelaria oferuje dedykowane szkolenia obejmujące określony aspekt działalności. Poszczególne działy organizacji (np. dział kadr lub dział marketingu) podlegają ze swojej istoty częstszym zmianom. Powoduje to konieczność weryfikacji, czy dana zmiana wpływa na ryzyka związane z przetwarzaniem danych. W ten sposób organizacja może spełnić wymóg uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania (art. 25 RODO) w związku z planowaną zmianą.

Kancelaria oferuje organizacjom usługę w zakresie szkolenia sektorowego. Obejmują one zagadnienia związane z poszczególnymi działami organizacji w zakresie przetwarzania. Usługa świadczona on-line lub stacjonarnie według wyboru Klienta.

3.
Szkolenia okresowe dla pracowników

Właściwie funkcjonujący System Ochrony Danych Osobowych opiera się przede wszystkim na dobrych praktykach stosowanych przez personel każdej organizacji. Tym samym ciężar jego utrzymania w dużej mierze spoczywa właśnie na pracownikach. Wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje oraz ich utrzymanie jest nie tylko sposobem organizacji na zapewnienie właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Stanowi także spełnienie obowiązku stosowania odpowiednich środków organizacyjnych ochrony danych osobowych.

Kancelaria oferuje organizacjom usługę szkoleń cyklicznych dla pracowników. Usługa może być świadczona stacjonarnie, zdalnie lub on-line za pomocą dedykowanej platformy szkoleniowej. Szkolenia mogą obejmować test wiedzy.

4.
Szkolenia dla kadry zarządzającej

Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w oczywisty sposób muszą być inaczej prezentowane dla personelu zarządzającego organizacją. Musi być on przygotowany nie tylko na zrozumienie zadań własnych zasobów ludzkich, ale także na identyfikację zagrożeń charakterystycznych dla takiego stanowiska. Właściwe zarządzanie organizacją wymaga posiadania odpowiednich kompetencji z zakresu ochrony danych osobowych.

Kancelaria oferuje organizacjom dedykowane szkolenia dla kadry zarządzającej. Szkolenia odbywają się w wąskim gronie. Prezentowane zagadnienia obejmują praktyczne kwestie (np. case study). Związane z obszarem ochrony danych z perspektywy osób zarządzających. Prezentowane są także zagadnienia poboczne obejmujące np. kwestie odpowiedzialności karnej i korporacyjnej członków zarządu.

5.
Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji działających w formie mikroprzedsiębiorstw lub zatrudniających mniej niż 50 osób personelu Kancelaria przygotowała dedykowaną ofertę szkoleń obejmujących:

  1. Szkolenie ogólne dla pracowników organizacji (podstawowe obowiązki pracownika związane z przetwarzaniem danych)
  2. Szkolenie z zakresu dokumentacji Systemów Ochrony Danych Osobowych (wzorcowa dokumentacja, omówienie kluczowych aspektów, klauzule informacyjne oraz umowy powierzenia przetwarzania).
  3. Konsultacje po szkoleniu (wsparcie merytoryczne w w dostosowaniu przekazanej dokumentacji do potrzeb przedsiębiorstwa.