Publikacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o. przewidziana w art. 299 k.s.h.

Powszechnie wiadomo, że spółka z o.o. ma osobowość prawną i może być stroną postępowania sądowego, co oznacza, że jeśli nie spłaci ona zaciągniętego zobowiązania, można skierować przeciwko niej pozew o zapłatę. Zdarza się jednak, że mimo uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego i „wygranej” sprawy sądowej o zapłatę przeciwko spółce, nie realizuje ona wyroku, a prowadzona przeciwko...

Roszczenia przeciwko PFR związane z tarczą finansową 1.0 i 2.0.

Mogłoby się zdawać, że  z dniem 1 lipca 2023 r., kiedy to na terenie Polski oficjalnie został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, epidemia oraz jej skutki zostały oficjalnie zakończone i temat ten pod kątem Państwa przedsiębiorstw nie jest już aktualny. Niestety niektórzy z Państwa wbrew powyższemu, wciąż odczuwają negatywne skutki lockdownów, gdyż...

Kolejny etap przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Ostatniego dnia sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komercyjnych w prawo własności. Przede wszystkim należy jednak w tym zakresie pamiętać o dochowaniu wszelkich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów formalności, albowiem przekształcenie, o którym wyżej mowa, nie będzie miało...

Strategie zarządzania po przekształceniu JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: jdg) kompetencje właścicielskie i zarządcze skupione są na jednej osobie fizycznej – na człowieku. Spółka natomiast jest podmiotem odrębnym od człowieka/właściciela i podejmuje swoje działania przez organy – głównie Zarząd, który zarządza spółką,  oraz Zgromadzenie Wspólników, które realizuje uprawnienia właścicielskie. W części spółek również Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna. Daje...

Przełomowa decyzja w obszarze transferu danych w relacji UE – USA. Nowe Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych Osobowych

Komisja Europejska przyjęła 10 lipca 2023 roku decyzję o adekwatnym stopniu ochrony danych w relacji UE-USA, zapewnianej przez Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (Data Privacy Framework – DPF) – następcy Privacy Shield. Stanowi ważny krok dla biznesu. Oznacza bowiem, że zarówno podmioty europejskie (w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jak i amerykańskie, mają znacząco uproszczoną procedurę transferu...

Przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Jak zmiana formy prawnej wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorca, biorący pod uwagę przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: jdg) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka), zastanawia się jakie zmiany w praktyce dla niego samego przyniesie przekształcenie. Główne zmiany zachodzą na płaszczyźnie finansowo – podatkowej, płaszczyźnie zarządzania przedsiębiorstwem oraz odpowiedzialności majątkowej właściciela. Zarządzanie przedsiębiorstwem W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej funkcje właścicielskie oraz zarządcze skupione...

Fundacja rodzinna w praktyce – pierwsze wnioski po wejściu w życie przepisów

Szeroko pojęty temat sukcesji przedsiębiorstwa powinien być jednym z głównych obszarów Państwa zainteresowań. Bowiem adekwatnie zaplanowana sukcesja to nie tylko sposób na zachowanie ciągłości działalności firmy, zabezpieczenie Państwa bliskich, ale i szansa na wykorzystanie majątku firmy i jego pomnożenie. Niewłaściwe przeprowadzenie sukcesji, bądź jej brak, może spowodować nawet upadek firmy. Dlatego pomagamy Państwu dobrać adekwatne...

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, a obowiązki pracodawcy dotyczące badań lekarskich i szkoleń BHP

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z początkiem lipca przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, który wprowadzony był w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W konsekwencji, przestaną obowiązywać ograniczenia dotyczące niektórych obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy ustanowione ustawą z dnia...

Nowe przepisy prawa pracy w rzeczywistości – co się zmieniło i jak wpłynęły na działalność operacyjną przedsiębiorców

Rok 2023 rozpoczął się od kolejnych, następujących po sobie zmian w kodeksie pracy, przez co pracodawcy mierzą się z nowymi wyzwaniami ich stosowania. Kontrola trzeźwości Spore kontrowersje wzbudziła oczekiwana nowelizacja w zakresie kontroli trzeźwości – krytykuje się ją jako nierozwiązującą problemu nietrzeźwości w zakładach pracy, jako że tzw. prewencyjna kontrola trzeźwości odbywać się ma z...