Publikacje18 grudnia 2023

Nowy obowiązek dla przedsiębiorców- stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza dla przedsiębiorców nowy obowiązek utworzenia punktu ładowania oraz kanału na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W konsekwencji od 01 stycznia 2025 r. każdy budynek niemieszkalny, który posiada parking na więcej niż 20 pojazdów, będzie musiał być wyposażony w minimum jedną stację ładowania. Przepisy stanowią także o niezbędnej infrastrukturze, która pozwoli przyłączyć kolejne stacje na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych.

Zgodnie z treścią ww. Ustawy z obowiązku zostają wyłączone parkingi, które są własnością małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa, które posiadają więcej niż 20 miejsc postojowych, będą musiały zastosować się do nowych przepisów.  Zatem omawiany obowiązek dotyczy tylko na razie dużych przedsiębiorców. Wymóg ten dotyczy jednak już każdego budynku będącego własnością takiego przedsiębiorcy- nie tylko użyteczności publicznej, jak wcześniej zakładano, ale i np. biurowców, hoteli, obiektów przemysłowo- magazynowych, czy handlowo- usługowych.

Nowelizacja wymaga zatem od takich przedsiębiorców praktycznie natychmiastowego działania i  inwestycji w stacje ładowania. Nie tylko, bowiem trzeba przygotować plan rozmieszczenia stacji, zawrzeć stosowne umowy na wykonanie takiej inwestycji, ale i uzyskać stosowne pozwolenia i odbiory UDT. Przedsiębiorcy nie mają dużo czasu, gdyż samo wykonanie niezbędnych przyłączy może zająć nawet kilka miesięcy.

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy podlegają pod wykonanie opisanego obowiązku polecamy kontakt z naszą Kancelarią. Wesprzemy Państwa kompleksowo w tym temacie, poprzez wyjaśnienie całej procedury zainstalowania takiej stacji, pomoc w analizie, bądź przygotowaniu stosownej umowy z wykonawcami inwestycji, czy na późniejszym etapie odbioru UDT.


Adwokat – Anna Klajn
NK Legal Partners

Share