Publikacje28 czerwca 2024

Odszkodowanie za opóźniony lot – kiedy przysługuje i jak się o nie ubiegać?

Sezon wakacyjny sprzyja podróżowaniu. Opóźnienie lotu bądź jego odwołanie może spotkać każdego z nas. Sprawdź w jakich sytuacjach możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Prawa pasażerów zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku 261/2004. Dzięki tym przepisom, pasażerowie uzyskali ochronę w przypadku opóźnienia, odwołania, niewpuszczenia na pokład samolotu czy zgubienia bagażu.

Nie każde opóźnienie uprawnia do otrzymania odszkodowania. Przysługuje ono, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 3 godziny. Opóźnienie jest rozumiane jako przylot do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po przewidzianym czasie. Jest to bardzo istotne, ponieważ zdarza się, że samolot wyleci z trzy godzinnym opóźnieniem, ale nadrobi stratę na trasie i w miejscu docelowym wyląduje z mniejszym opóźnieniem niż 3 godziny. TSUE określił czas przybycia do miejsca docelowego jako „moment, w którym samolot dotarł do miejsca docelowego, a jedne z jego drzwi zostały otwarte”.

Odszkodowanie przysługuje na  trasach o ograniczonym zasięgu terytorialnym

Rozporządzenia WE 261/2004 ma ograniczony zasięg terytorialny. O odszkodowanie można się ubiegać w przypadku lotów:

– odbywających się na terenie Unii Europejskiej – niezależnie od tego czy przewoźnik jest z UE,

– rozpoczynających się na terenie UE i kończących się poza nią – niezależnie od tego czy przewoźnik jest z UE,

– rozpoczynających się poza UE i kończących się w UE – jeżeli są obsługiwane przez unijnego przewoźnika.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania wynosi od 250 euro do 600 euro i jest uzależniona od długości trasy lotu.

Dla lotów na terenie Unii Europejskiej przewidziane jest odszkodowanie w wysokości 250 euro, jeżeli opóźnienie miało miejsce na trasie nie przekraczającej 1500 km, natomiast w przypadku dłuższej trasy, pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 400 euro.

Dla lotów poza obszarem UE, odszkodowanie wynosi 400 euro na trasie w przedziale od 1500 km do 3500 km, natomiast na dłuższej trasie, można ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 600 euro.

Dodatkowe świadczenia w przypadku opóźnionego lotu

Odszkodowanie za opóźniony lot to nie jedyna rekompensata, która przysługuje w przypadku opóźnienia lotu. Jeżeli opóźnienie trwało powyżej pięciu godzin, pasażer ma dodatkowo prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu.

W przypadku opóźnienia linia lotnicza powinna zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę, tj. napoje, posiłek, możliwość wykonania 2 telefonów, wysłania faxu lub maila, a także zapewnić nocleg i transport do hotelu, jeśli opóźnienie spowodowało taką konieczność.

Kiedy linie lotnicze oferują alternatywny lot i umieszczają pasażera w klasie wyższej niż wykupiona, nie mogą obciążyć go żadną dodatkową opłatą. W odwrotnej sytuacji, pasażer może ubiegać się o zwrot od 30% do 75% ceny zapłaconej za bilet.

Zwolnienie linii lotniczych w wypłaty odszkodowania

Odszkodowanie nie będzie przysługiwać pasażerom, jeśli zostali poinformowani o odwołaniu lub opóźnieniu:

– co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu,

– w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu,

– w okresie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano im zamianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

Ponadto, odszkodowanie nie przysługuje, nawet jeśli opóźnienie trwało powyżej 3 godzin, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie wykazać, że odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Do nadzwyczajnych okoliczności zalicza się: zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizacja polityczna, złe warunki meteorologiczne, strajki osób niezatrudnionych przez przewoźnika, zamknięcie przestrzeni powietrznej. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, przykładem takich nadzwyczajnych okoliczności może być m.in. zderzenie samolotu z ptakiem, wówczas klienci nie są uprawnieni do uzyskania odszkodowania. Nadzwyczajną okolicznością nie będzie strajk personelu linii lotniczych, w takim przypadku pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Podróż służbowa a odszkodowanie

W przypadku podróży służbowej i biletów zakupionych przez pracodawcę, uprawnionym do otrzymania odszkodowania za opóźniony lot jest pracownik-pasażer, ponieważ to on doznał niedogodności w trakcie lotu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Ubiegając się o odszkodowanie należy zebrać wszystkie dokumenty związane z opóźnionym lotem. Dodatkowo trzeba udokumentować dokładną godzinę przylotu. Zanim skierujemy sprawę do sądu, warto spróbować rozwiązać sytuację na drodze ugodowej. Wiele linii lotniczych udostępnia na swoich stronach specjalne formularze, które trzeba wypełnić w celu ubiegania się o odszkodowanie. Można również samodzielnie skierować pismo do linii lotniczych. Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania, pasażer ma prawo wnieść pozew o odszkodowanie. Należy pamiętać, że należy to zrobić w ciągu roku od dnia, w którym nastąpiło opóźnienie. Po upływie roku, roszczenie odszkodowawcze przedawnia się.

Podsumowanie

Pasażer ma prawo do odszkodowania za opóźniony lot, jeśli trwało powyżej 3 godzin. Opóźnienie lotu zależy od czasu przybycia do miejsca docelowego. Odszkodowanie należy się, jeśli lot odbywał się na terytorium UE, miejsce wylotu było w UE lub jeśli samolot leciał z państwa trzeciego do UE, a linia lotnicza to przewoźnik europejski. Wysokość odszkodowania wynosi od 250 euro do 600 euro i jest uzależniona od długości trasy lotu. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się po upływie roku, od dnia opóźnienia lotu.


Aplikantka Radcowska – Aleksandra Rusin
NK Legal Partners