Publikacje23 września 2022

Wykup przedmiotu z leasingu i jego dalsza sprzedaż po zmianach w 2022 roku.

Michał Wawrzyniak

Doradca Podatkowy nr wpisu 14311

W chwili obecnej przedsiębiorcy w zdecydowanej większości decydują się na skorzystanie z leasingu operacyjnego przy nabywaniu nowych środków trwałych, w szczególności pojazdów samochodowych. Nie jednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy przedsiębiorcy zawierają umowę leasingu samochodu osobowego, który następnie jest przez nich używany do celów mieszanych (częściowo wykorzystywany w działalności gospodarczej, a częściowo wykorzystywany do celów prywatnych). Wówczas po zakończonym okresie leasingowania i wykupie pojazdu od leasingodawcy, przedsiębiorcy zazwyczaj chcą pozbyć się pojazdu, np. poprzez sprzedaż. Jednak po wprowadzeniu przez ustawodawcę przepisów „Nowego Ładu” od stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy, już na tym mogą napotkać pierwsze komplikacje i obciążenia podatkowe związane ze sprzedażą.

Stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po wycofaniu pojazdu z działalności gospodarczej, sprzedaż takiego pojazdu osobowego dokonana przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został wycofany z działalności jest opodatkowana podatkiem dochodowym. W obecnych czasach, perspektywa korzystania z pojazdu przez 6 kolejnych lat po zakończeniu leasingu, tylko w celu uniknięcia obciążeń podatkowych jest dla przedsiębiorców nie do zaakceptowania. Wobec tego, pojawia się zasadnicze pytanie -jakie są możliwości zbycia pojazdu wycofanego z działalności gospodarczej, przed upływem 6 lat, tak aby po stronie przedsiębiorcy nie powstało zobowiązani w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najprostszym oraz najszybszym rozwiązaniem będzie w takim przypadku dokonanie darowizny. Jednak, aby w pełni skorzystać z optymalizacji podatkowej, darowizna musi zostać poczyniona na któregoś z członków najbliższej przedsiębiorcy. Jeżeli zatem przedsiębiorca dokona wykup pojazdu samochodowego z leasingu na cele prywatne, a następnie przekaże samochód w darowiźnie osobie z tzw. zerowej grupy podatkowej, to czynność ta nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego ani w podatku od spadków i darowizn ani w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obdarowana osoba natomiast będzie mogła dokonać nieopodatkowanej sprzedaży pojazdu już po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca w którym dokonano darowizny. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, bowiem przychód ze sprzedaży samochodu (rzeczy) uzyskany po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło otrzymanie pojazdu w darowiźnie, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując, wprowadzone wraz z „Nowym Ładem” przepisy pozostawiły przedsiębiorcą tzw. „wyjście awaryjne”, pozwalające na bez kosztowe (nieopodatkowane na gruncie podatków dochodowych) zbycie pojazdu samochodowego, wcześniej wykorzystywanego w działalności gospodarczej na zasadach podobnych do tych, obowiązujących przed zmianami.


Michał Wawrzyniak
Doradca Podatkowy
nr wpisu 14311

Share