Publikacje28 kwietnia 2023

ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY W 2023 ROKU – AKTUALIZACJA

ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY W 2023 ROKU

W dniu 24 marca 2023 r. opublikowaliśmy artykuł dotyczący zatrudnienia obywateli w 2023 r. opracowany na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego regulowanego Ustawą o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Nowelizacja ta wprowadziła ujednolicenie terminów uprawnień pobytowych beneficjentów specustawy. Okres przedłużonych uprawnień kończyć miał się z dniem 24 sierpnia 2023 r. 

Uchwalona jednak 14 kwietnia 2023 r. przez Sejm Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła znaczące zmiany dla obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową.

Zgodnie z najnowszymi propozycjami legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r.  Data 04 marca 2024 r.  pokrywa się z zakończeniem przedłużonego okresu, w jakim państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają obywatelom Ukrainy ochronę czasową.

Ustawa wprowadzająca nowe przepisy została przyjęta przez Sejm i aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez Senat.


Anna Klajn
Adwokat | NK Legal Partners

Share