Publikacje2 sierpnia 20190

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – Rejestr UBO – kogo i w jakim zakresie obejmie

Od 13 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przygotowana w ramach wdrożenia IV dyrektywy AML (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849).

Zgodnie z powołaną dyrektywą AML, wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek utworzenia rejestrów beneficjentów rzeczywistych, które będą zawierały informacje o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego, utworzonych pod prawem danego państwa.

Nie będzie miał znaczenia rodzaj prowadzonej działalności spółki oraz to czy i ile osób prawnych (spółek) będzie wskazanych w strukturze grup udziałowców lub wspólników ponieważ Rejestr UBO ma zostać utworzony w celu ujawnienia danych osób fizycznych, faktycznie kontrolujących dany podmiot gospodarczy.

W Polsce Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma zostać uruchomiony 13 października 2019 r. Obowiązek przekazywania informacji do Rejestru będzie dotyczył spółek prawa handlowego, tj. spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Ustawa przewiduje kilka wyłączeń natomiast będą one zasadniczo dotyczyły tylko publicznego sektora biznesu.

W przypadku spółek już widniejących w KRS w momencie uruchomienia Rejestru, termin na złożenie informacji upłynie 13 kwietnia 2020 r. natomiast wszelkie dodatkowe zmiany w złożonych informacjach trzeba będzie zgłaszać do Rejestru w terminie 7 dni od dnia ich powstania. Niedopełnienie obowiązku przez spółki obowiązane do zgłoszenia informacji do Rejestru UBO we wskazanych terminach, zagrożone będzie karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.

Dostęp do Rejestru będzie możliwy przez docelowo do tego przygotowany system informatyczny. Oprócz wglądu do danych będzie to także platforma komunikacji dla przedsiębiorców do zgłaszania i modyfikacji informacji w Rejestrze.

To, co także istotne to fakt, iż dostęp do Rejestru UBO będzie jawny i bezpłatny.

 

Jakub Pomorski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu


Jeżeli w Państwa działalności powstały wątpliwości na powyższym gruncie zapraszamy do kontaktu ze swoim dedykowanym zespołem prawnym w naszej Kancelarii, a w przypadku gdy nie są Państwo naszymi Klientami zapraszamy do spotkania się z naszym pełnomocnikiem we wskazanym przez Państwa miejscu na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie.

Share

Leave a Reply