Publikacje14 marca 2023

CRBR a wypłata dywidendy – ważny wyrok

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku z dnia 31 stycznia 2023 r., sygn. II FSK 1588/20, iż w przypadku wypłaty dywidend istnieje obowiązek badania statusu rzeczywistego właściciela należności.

Jest to o tyle zaskakujące, iż wydawało się, że linia orzecznicza jest już dość utrwalona, a jej potwierdzeniem był m.in. wyrok NSA z dnia z 27 kwietnia 2021 r., sygn. II FSK 240/21, który zawiera zupełnie odmienne tezy. Dotychczas przyjmowano, iż badanie statusu rzeczywistego właściciela podmiotu otrzymującego dywidendę nie jest warunkiem zastosowania zwolnienia, gdyż nie wynika z art. 22 ust. 4 UPDOP.

Natomiast w wyroku ze stycznia, NSA orzekł, iż wymóg badania rzeczywistego właściciela należności również w odniesieniu do dywidend, podzielając jednocześnie stanowisko organów podatkowych.

W konsekwencji wydanego wyroku, płatnicy chcący zastosować zwolnienie czy też obniżoną stawkę podatku przy wypłacie dywidendy powinni zwrócić szczególną uwagę na potwierdzenie czy odbiorca dywidendy będzie jej rzeczywistym beneficjentem.


Doradca podatkowy Dominik Nawrocki
NK Legal Partners

Share