Publikacje13 lutego 2024

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na rok 2024 na zabezpieczenie praw własności intelektualnej

Jeśli zastanawiasz się nad zarejestrowaniem swojego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i chcesz zminimalizować związane z tym koszty, teraz jest właściwy moment, aby podjąć działania.

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych na rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W poniższym tekście znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Kto może skorzystać z tego dofinansowania? Fundusz MŚP (SME Fund 2024) jest dostępny dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze Unii Europejskiej. Obejmuje to osoby fizyczne, spółki, a także fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie są korzyści z dofinansowania? Wsparcie finansowe obejmuje opłaty urzędowe związane z zgłoszeniem znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i wynosi:

  • 75% kosztów opłat za zgłoszenie znaku lub wzoru w Unii Europejskiej (zarówno w procedurze krajowej, jak i w EUIPO),
  • 50% kosztów opłat za zgłoszenie znaku lub wzoru w krajach spoza Unii Europejskiej (w ramach procedury międzynarodowej WIPO).

Maksymalna kwota zwrotu wynosi 1000 EUR. Dofinansowanie może być wykorzystane dla dowolnej liczby zgłoszeń, umożliwiając zgłoszenie na przykład dwóch znaków towarowych – jednego w Urzędzie Patentowym RP, a drugiego w EUIPO.

Kiedy można składać wnioski?

Termin składania wniosków trwa od 22 stycznia do 6 grudnia 2024 r. Mimo to dostępność środków jest ograniczona – w tym roku wynosi 20 mln EUR. Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności zgłoszeń do wyczerpania dostępnych środków. Zainteresowanie dofinansowaniem jest duże, dlatego zaleca się szybkie podjęcie decyzji o złożeniu wniosku.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania lub chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, serdecznie zapraszamy do kontaktu

Share