Publikacje19 lutego 2024

Przyszłość KSeF: Co nowego przynosi Ministerstwo Finansów. Konsultacje dotyczące Przyszłych Zmian

Dobre dla tych, którzy już rozpoczęli wdrażanie KSeF, czy też przeszkolili się z przepisów dotyczących KSeF oraz sposobu wystawiania faktur w KSeF.

Mniej pozytywne dla tych, którzy liczyli na to, że obowiązkowy KSeF nie zostanie wprowadzany.

Wszystko wskazuje na to, że wdrożenie tego rozwiązania jest nieuniknione.

Przechodząc do meritum, z konferencji prasowej Ministerstwa Finansów, która odbyła się 2 lutego 2024 r. wynika, że Ministerstwo Finansów ma bezwzględnie zamiar wprowadzić obowiązkowy KSeF oraz nie zamierza dokonywać zmian technicznych w zakresie wystawiania faktur w KSeF.

Zmiany owszem mogą owszem nastąpić, ale będą one dotyczyć niektórych aspektów, które nie niweczą dotychczasowych rozwiązań technicznych wdrożonych przez producentów oprogramowania, ani podatników, którzy już zdecydowali się implementować je w swoich systemach.

Kolejna dobra wiadomość, to termin, w którym Ministerstwo Finansów ma opublikować projekty zmian w przepisach oraz niektórych rozwiązaniach technicznych, które po konsultacjach ze stroną biznesową mają zostać wprowadzone. Jak zadeklarowało Ministerstwo Finansów zostaną one opublikowane w kwietniu lub maju 2024 r., czyli na tyle wcześniej, żeby można było się przygotować do ich wdrożenia.

Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów harmonogramu konsultacji można się domyślać czego będą dotyczyć ewentualne zmiany:

Temat 1: Bezpieczeństwo i wydajność – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu. Przybliżymy także do zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. MF chce poznać bliżej oczekiwania dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach.

Temat 2: Faktury konsumenckie/status nabywcy – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. MF chciałoby zebrać opinie dotyczące zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówione zostaną także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF. Przedyskutujemy też kwestię identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

Temat 3: Identyfikator KSeF w płatnościach – Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. Omówione zostaną postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczeniem dla płatność MPP. Przeanalizowane zostaną wspólnie kwestie tworzenia oraz pobierania identyfikatora zbiorczego.

Temat 4: Spotkanie z branżą faktoringu – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.

Temat 5: Spotkanie z branżą dostawców mediów – konsultacje będą służyły omówieniu wystawiania faktur w KSeF przez branżę, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.

Temat 6: Spotkanie z branżą paliwową – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

Temat 7: Spotkanie z JST – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

Temat 8: Wdrożenie KSeF w etapach – Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

Temat 9: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia – konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa Finansów dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wziąć udział w konsultacjach, to proszę się zapisywać:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje

My jesteśmy już zapisani.

W konsultacjach z ramienia Naszej Kancelarii będzie uczestniczyć w konsultacjach nasz pracownik.

Jeżeli nie macie Państwo czasu ani ochoty brać udziału w konsultacjach, ale macie jakieś ciekawe sugestie odnośnie powyższych tematów, to proszę o przekazanie ich na mój adres mailowy: [email protected]

Zrobimy wszystko, żeby Państwa sugestie przekazać na spotkaniach konsultacyjnych, w których będziemy uczestniczyć.

Share