Publikacje27 listopada 2023

Kolejne zmiany w prawie pracy – dodatkowe wyposażenie laptopów, dofinansowanie do soczewek kontaktowych

Rok 2023 r. przebiega w znacznej mierze pod znakiem zmian w prawie pracy i chociaż największe zmiany dotyczyły przepisów Kodeksu pracy, które zostały wprowadzone w pierwszej połowie roku, to w listopadzie ma miejsce kolejna zmiana na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Główne zmiany wprowadzane ma mocy ww. Rozporządzenia Zamieniającego dotyczą wyposażenia stanowiska pracy w monitor ekranowy oraz dofinansowania do soczewek kontaktowych dla pracowników.

Dodatkowe wyposażenie laptopów

Mianowicie, jak wynika z załącznika nr 1 do ww. Rozporządzenia Zmieniającego, w przypadku stosowana „stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy” – czyli laptopów, stanowisko pracy powinno być wyposażone dodatkowo:

1) w stacjonarny monitor ekran lub podstawkę, która zapewni takie ustawienie ekranu, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika;
2) dodatkową klawiaturę i myszkę.

Co ważne, obowiązek takiego doposażenia stanowisk dotyczy tych stanowiska, gdzie z laptopów korzysta się, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Warto też zaznaczyć, że ten obowiązek dotyczy także pracowników świadczących pracę w formie pracy zdalnej.

Dofinansowanie do soczewek kontaktowych

Drugą istotną wprowadzoną zmianą jest rozszerzenie obowiązku dotyczącego korekcji wzroku – objęcie tym obowiązkiem także soczewek kontaktowych (nie tylko okularów).  W konsekwencji, każdy pracownik, który spędza przed monitorem ekranowym, co najmniej 4 godziny może wnioskować o dofinansowanie do ich zakupu.

Warunkiem jest tutaj zalecenie ich stosowania przez lekarza w oparciu o wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Przepisy jednak w dalszym ciągu nie określiły kwoty dofinansowania, która pozostaje do ustalenia przez pracodawcę.

Wejście w życie i obowiązywanie zmian

Co ważne, Rozporządzenie Zmieniające weszło w życie 17 listopada 2023 r., ale w przypadku stanowisk pracy utworzonych i istniejących jeszcze przed ww. datą (tj. przed dniem wejścia zmian w życie) pracodawca ma czas 6 miesięcy (czyli do dnia 16 maja 2024 r.) na dostosowanie ich do wymogów z Rozporządzenia.

W przypadku zaś stanowisk nowotworzonych, Rozporządzenie ma zastosowanie już od dnia jego wejścia w życie – czyli wszystkie nowe stanowiska pracy, wyposażone w monitory ekranowe tworzone od dnia 17 listopada 2023 r. muszą odpowiadać nowym wymaganiom.


Ewa Kosior Radca Prawny – senior associate
NK Legal Partners

Share