Publikacje7 listopada 2023

Zwrot części środków do PFR lub brak przyznanych środków

Szanowni Państwo,

Okres pandemii dotknął polski biznes i gospodarkę. Niektóre branże ucierpiały szczególnie mocno, prowadząc do zamknięcia niektórych firm lub znacznego ograniczenia działalności innych.

Tarcze Finansowe PFR miały na celu pomóc przedsiębiorcom w tych trudnych czasach, ale wiele osób spotkało się z problemami, takimi jak konieczność zwrotu części przyznanej pomocy lub brak przyznania pomocy, pomimo złożenia wniosku.

Zwrot części środków do PFR

Jeśli jako przedsiębiorcy:

 • byliście Państwo beneficjentami subwencji Tarczy Finansowej PFR, ale zostali Państwo zobowiązani do jej zwrotu w całości, bądź w części;
 • składaliście Państwo wniosek o przyznanie subwencji Tarczy Finansowej PFR, ale pomoc ta nie została Państwu przyznana; lub
 • mieliście Państwo inne sytuacje sporne z PFR

Roszczenie przeciwko PFR

Jeśli macie Państwo podobne problemy, istnieje możliwość rozważenia działań w celu odzyskania środków prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego poniżej lub kontakt telefoniczny aby omówić swoją sytuację i dowiedzieć się, czy istnieje możliwość odzyskania nieprzyznanych lub zwróconych środków.

 

  Planowana data kontaktu:


  Jak pracujemy nad Państwa sprawą

  Zakres oferty wsparcia prawnego naszych ekspertów obejmuje następujące etapy.

  Analiza dokumentacji dotyczącej etapu pozyskiwania środków z Tarcz Finansowych 1.0 oraz 2.0, uwzględniającej także korespondencję wymienianą na tym etapie pomiędzy przedsiębiorcą a PFR oraz analiza decyzji dotyczących zwrotu środków finansowych w całości lub części oraz ich formalnych podstaw.

  Wszczęcie procedury polubownej, w tym wystąpienie do PFR z wezwaniem o zapłatę odszkodowania, jak również podjęcie rozmów mających na celu zawarcie ugody.

  Skierowanie sprawy o zapłatę odszkodowania do sądu, w tym reprezentacja Państwa firmy przed sądem obu instancji.

  Reprezentacja Państwa firmy w rozmowach przedegzekucyjnych po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego odszkodowanie, jak również udział w postępowaniu egzekucyjnym.

   

  Zapraszamy do kontaktu aby zweryfikować Państwa sytuację.

   

  Share