Publikacje5 czerwca 2023

Koniec stanu epidemicznego, a obowiązki podatkowe

Zgodnie z Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ma zostać odwołany z dniem 1 lipca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian związanych z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

  • Raportowanie MDR dla schematów krajowych

Aktualnie w przypadku schematów krajowych, bieg terminu na raportowanie nie rozpoczyna się, a rozpoczęty jest zawieszony, w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.Natomiast w przypadku zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, terminy będą biec zgodnie z Ordynacją Podatkową. Zatem transakcje niezaraportowane, które miały miejsce w trakcie zawieszenia terminu powinny teraz zostać zaraportowane.

  • Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużeniu uległ termin do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Natomiast zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, iż termin na złożenie ZAW-NR będzie wynosił 7 dni.

  • Certyfikaty rezydencji

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego certyfikat rezydencji będzie ważny do wskazanego na nim dniu lub w przypadku braku takiego terminu 12 miesięcy od dnia wystawienia. Zatem „stare certyfikaty”, które aktualnie były ważne utracą swą moc i konieczne będzie pozyskanie nowych certyfikatów rezydencji.

  • Interpretacje podatkowe

W związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego zostanie przywrócony termin na wydanie interpretacji indywidualnej wynoszący 3 miesiące zostanie przywrócony, zamiast obowiązujących  aktualnie 6 miesięcy.


Dominik Nawrocki
Doradca Podatkowy | NK Legal Partners

Share