Publikacje11 lipca 2022

Nowy stary polski ład – zmiany w podatku dochodowym

W dniu 1 lipca 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0”. Niniejsza ustawa zawiera szereg zmian i poprawek do wprowadzonej od 1 stycznia 2022 r. rewolucji podatkowej, jaką niewątpliwie jest pakiet „Polski Ład”. Zmiany przede wszystkim miały ulżyć podatnikom w ponoszonych przez nich obciążeniach podatkowych.

Omawiana nowelizacja polega na obniżeniu wysokości stawki podatkowej podatku dochodowego dla osób rozliczających się wg. skali podatkowej z 17% na 12%. Ustawodawca zastrzegł jednak, iż niższa stawka będzie miała zastosowanie jedynie do podatników uzyskujących dochody powyżej 30.000 zł i poniżej 120.000 zł rocznie. Pierwszy próg związany jest z kwotą wolną od podatku, która nie ulegnie zmianie (jeżeli podatnik w roku podatkowym nie uzyska dochodu większego niż 30 tys. zł, nie zapłaci podatku), natomiast przekroczenie drugiego progu oznacza konieczność naliczenia podatku dochodowego z zastosowaniem stawki 32% od nadwyżki (tak jak miało to miejsce przed 1 lipca 2022 r.). Warto natomiast wskazać, iż pomimo tego, że ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 r., to podatnik będzie mógł rozliczyć podatek dochodowy wg. stawki 12% za cały rok kalendarzowy. Nadpłacony podatek za miesiące od 1 stycznia do 30 czerwca zostanie podatnikowi zwrócony wraz z kolejnym rocznym rozliczeniem podatku. 

Powyższa zmiana skierowana została do wszystkich osób rozliczających się wg. skali podatkowej, tj. do pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców oraz emerytów. Nadto, należy również wskazać, że wraz ze zmianą stawki podatku zmianie uległa również kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy. Z punktu widzenia podatnika, zmiana ta nie będzie miała realnego znaczenia, ponieważ kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy zmniejszy się proporcjonalnie do kwoty pobieranej zaliczki na ten podatek.

Ministerstwo Finansów, w celu ułatwienia stosowania nowych przepisów przez podatników, przygotowało na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator wynagrodzeń. Przedstawia on poglądowo uproszczone rozliczenie miesięczne i roczne w teoretycznym modelu z 2021 r. oraz 2022 r. Dzięki niemu podatnik ma możliwość porównania wynagrodzenia netto w oparciu o przepisy obowiązujące w 2021 roku oraz łącznie po reformach wprowadzonych w 2022 roku.

Wraz ze zmianą stawki opodatkowania, ustawodawca pozwolił niektórym przedsiębiorcą na dokonanie zmiany formy opodatkowania jeszcze w ciągu roku 2022 r. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrały ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy. Podatnicy mogą zmienić wybrane formy opodatkowania na zasady ogólne i w dalszej części roku rozliczać się wg. skali podatkowej. Podatnicy mogą dokonać niniejszej zmiany w terminie do:

– 22 sierpnia 2022 r. – dla ryczałtowców, którzy na zasadach ogólnych chcą rozliczyć tylko drugą połowę roku podatkowego 2022,

– 30 kwietnia 2023 r. – dla podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo.

Zmiana formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych, przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania, tak jak dotychczas, na początku roku.


Michał Wawrzyniak
Aplikant Adwokacki

Share