Publikacje9 maja 20190

Objaśnienia, ulgi i możliwość wykorzystania IP BOX u przedsiębiorców

Objaśnienia do preferencji IP Box

W dniu 12 kwietnia opublikowany został przez Ministerstwo Finansów projekt objaśnień podatkowych dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box. I choć przedstawiona wersja nie jest ostateczna (konsultacje trwają do 10 maja) i jej finalny kształt może ulec zmianie to jednak główne tezy nie powinny. Na podstawie przedmiotowego opracowania poniżej przedstawiono najciekawsze fragmenty.

Ulga IP Box a wysokość uzyskiwanych dochodów

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi w projekcie objaśnień możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania z wykorzystaniem ulgi IP Box nie zależy od wielkości podmiotu ani poziomu uzyskiwanych dochodów. „Prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP nie jest uzależnione od wielkości podmiotu, ani też formy prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Prace badawczo-rozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczo-rozwojowych (nie każdy podatnik posiada w swoich strukturach centra badawczo-rozwojowe).”

Nabycie prawa własności intelektualnej a ulga IP Box

Aby móc skorzystać z opisywanej preferencji kwalifikowane prawo własności intelektualnej musi spełniać łącznie trzy warunki:

1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;

2) należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);

3) podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Oznacza to, że „aby opodatkować osiągnięty dochód z tego kwalifikowanego IP preferencyjną 5% stawką podatku, podatnik jest zobowiązany do rozwinięcia lub ulepszenia nabytego kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej.” Innymi słowy nie wystarczy nabycie np. patentu i jego późniejsza komercjalizacja. Podatnik chcąc skorzystać z preferencyjnego opodatkowania będzie musiał wykazać swój wkład w ulepszenie nabytego prawa.

Ulga IP Box vs. Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Omawiany dokument potwierdza wnioski, które prezentowane już były przez większość praktyki – nie ma przeciwwskazań, aby jednocześnie stosować ulgę IP Box oraz ulgę na działalność badawczo-rozwojową. „Nie jest wykluczone zastosowanie ulgi i preferencji w procesie ich kumulacji na przestrzeni następujących po sobie lat podatkowych, ponieważ preferencje te mają zastosowanie na różnym etapie – ulga B+R to ulga kosztowa (możliwość ponownego odliczenia wydatków już wcześniej uwzględnionych w kosztach podatkowych, tym razem w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania), a preferencja IP Box to preferencja dochodowa (tj. skupiająca się na dochodzie) (możliwość wyboru 5% stawki podatkowej również w zeznaniu rocznym).

Ulga IP Box a zwrot wydatków

Co ciekawe podkreślono również, że ewentualny zwrot wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową (czy to z dotacji czy innej formy wsparcia) nie wpływa na kalkulację wysokości ulgi IP Box. „Nie ma zatem przeciwskazań, aby podatnicy dla celów (tylko i wyłącznie) kalkulacji wskaźnika nexus wykazywali w nim wydatki, które zostały podatnikowi bezpośrednio sfinansowane z dotacji (należy zauważyć, że koszty pokryte dotacją nie są np. uwzględniane w kalkulacji ulgi B+R), lub w innej formie np. ze środków uzyskanych od inwestora.”

Jakub Pacan
doradca podatkowy nr 12481

NK Legal Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp. komandytowa od ubiegłego wieku wykorzystuje doświadczenie w realizacji usług prawnych dla swoich klientów. W ramach wykonywanych czynności zapewniamy pełną poufność wynikającą z naszych standardów zawodowych oraz indywidualne podejście do klienta, wypracowane przez lata współpracy z firmami z wielu różnych branż. Wiemy, jak ważne jest posiadanie zaufanych doradców. Jeżeli powyższa tematyka jest dla Ciebie interesująca i chciałbyś dopytać o szczegóły zadzwoń lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Share

Leave a Reply