Publikacje17 września 20190

Od listopada 2019 roku obowiązkowy split payment (obowiązek podzielonej płatności)

Obowiązek podzielonej płatności, tak samo jak wprowadzona od 1 września br. Biała lista podatników VAT wymuszają po stronie przedsiębiorców wewnętrzne zmiany organizacyjne przygotowujące je do stosowania nowych przepisów. Ostatni kwartał tego roku będzie więc bardzo pracowity.

Przepisy o podzielonej płatności, czyli tzw. split payment zaczęły obowiązywać w lipcu 2018 r. Jednak dopiero w listopadzie bieżącego roku split payment stanie się obowiązkowy.

Dla przypomnienia, na czym to polega: w mechanizmie podzielonej płatności chodzi o to, że płatność za nabyty towar lub usługę podzielona jest na dwie kwoty: kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Zapłata kwoty stanowiącej wartość sprzedaży netto trafia na rachunek bankowy dostawcy,
a pozostałe środki odpowiadające wartości podatku od towarów i usług wpływają na odrębny rachunek VAT.

Obowiązkowa forma mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczyła dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są reżimem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną, czyli obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. W znowelizowanej ustawie szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności będzie zawierał załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

Branże, określone w ww. załącznikach to branże określone w ustawie jako „narażone na wyłudzenia skarbowe”.  Wśród tych branż wymienia się: paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne (np. złoto i srebro) oraz metale nieszlachetne, np. miedź. Podzielona płatność obejmie także sprzęt elektroniczny, np. smartfony, tablety, konsole, ale również usługi budowlane.

Obligatoryjny split payment będzie stosowany w przypadku faktur dotyczących transakcji towarów i usług wykazanych w dodawanym załączniku, których wartość brutto przekracza kwotę 15.000 złotych. Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł będą rozliczane na ogólnych zasadach, a stosowanie systemu podzielonej płatności będzie w takich przypadkach dobrowolne.

Nowe przepisy wprowadzą także obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). Co istotne, do art. 106e ustawy o VAT zostanie dodany ust. 12 ustawy o VAT, który nakłada na wystawcę faktury zobowiązanie zapłaty 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze w przypadku nieumieszczenia na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

Sankcje te nie będą stosowane w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.

aplikant adw. Malwina Kunaj
NK Legal Partners


Jeżeli w Państwa działalności powstały wątpliwości na powyższym gruncie zapraszamy do kontaktu ze swoim dedykowanym zespołem prawnym w naszej Kancelarii, a w przypadku gdy nie są Państwo naszymi Klientami zapraszamy do spotkania się z naszym pełnomocnikiem we wskazanym przez Państwa miejscu na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie.

Share

Leave a Reply