Publikacje18 września 2023

Roszczenia przeciwko PFR związane z tarczą finansową 1.0 i 2.0.

Mogłoby się zdawać, że  z dniem 1 lipca 2023 r., kiedy to na terenie Polski oficjalnie został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, epidemia oraz jej skutki zostały oficjalnie zakończone i temat ten pod kątem Państwa przedsiębiorstw nie jest już aktualny.

Niestety niektórzy z Państwa wbrew powyższemu, wciąż odczuwają negatywne skutki lockdownów, gdyż mierzą się z kontrolami w związku z udzieloną pomocą z tarcz antykryzysowych, bądź realizują spłatę na rzecz PFR z tytułu tarczy finansowej.  Grono to jest bardzo duże, bo chociaż nie ma oficjalnych danych to podaje się, że w ramach publicznej tarczy antykryzysowej na różnego rodzaju pomoc dla przedsiębiorstw wydano ponad 230 mld zł. Z wprowadzonych form wsparcia skorzystało 86 proc. firm (dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego z października 2021 r.).

Temat ten nie jest nam obcy. Przypominamy, że przez cały okres zagrożenia epidemicznego i epidemii na bieżąco wyjaśnialiśmy zmiany prawne poprzez regularne newslettery, ale i świadczyliśmy Państwu niezbędną bieżącą pomoc w tym trudnym, pełnym wyzwań okresie.  Każda tego typu sprawa wymagała od nas indywidualnego podejścia, w związku z różnorodnymi stanami faktycznymi oraz podstawą prawną. Pozwoliło nam to uzyskać cenne doświadczenie , które poparte jest sprawami rozpatrywanymi przez organy publiczne na Państwa korzyść. Stąd naszą  skuteczność w zakresie szeroko pojętych sprawach covidowych, które dla Państwa prowadziliśmy, można określić na ten moment na 100%.

Dzięki codziennemu kontaktowi z Państwem doskonale zdajemy sobie sprawę z Państwa potrzeb prawnych i zauważyliśmy w wielu przypadkach, że Polski Fundusz Rozwoju zarówno w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 jak 2.0 popełnił wiele błędów na Państwa szkodę. Na ich skutek wiele z Państwa zostało poszkodowanych poprzez nieprzyznanie im subwencji w ogóle lub przyznanie jej w zbyt niskiej kwocie, bądź zobowiązanie do zwrotu niezasadnej części dofinansowania lub jego całości.

Wobec powyższego w naszej ocenie możliwym, ale i uzasadnionym jest dochodzenie roszczeń od PFR z tytułu poniesionych przez Państwo szkód, zarówno na drodze sądowej, jak i przedsądowej.

Katalog naruszeń jaki mógł zostać poczyniony na Państwa szkodę jest dość szeroki
i przykładowo można tu wymienić:

• błędne ustalenie liczby pracowników;
• błędne ustalenie wysokości obrotów;
• błędne ustalanie istnienia rzekomych zaległości w ZUS lub US;
• błędne ustalenie przez PFR wielkości przedsiębiorstwa;
• ograniczenie weryfikowanych informacji jedynie do danych znajdujących się w systemach teleinformatycznych, co prowadziło się do ustaleń sprzecznych z rzeczywistymi danymi znajdującymi się w dyspozycji organów władzy publicznej;
• nieuzasadnione różnicowanie sytuacji podmiotów znajdujących się w tożsamym stanie faktycznym;
• odmowa przyznania subwencji bez podania konkretnej przyczyny;
• brak odpowiedzi na złożoną reklamację;
• inne naruszenia związane z przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

Państwa sytuacja wymaga indywidualnej analizy, stąd jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem działań w celu uzyskania należnych Państwu środków, prosimy o kontakt z Państwa opiekunami prawnymi.

Adwokat – Anna Klajn
NK Legal Partners

Share