Publikacje13 stycznia 2023

Rozpoczął się Nowy Rok 2023, a z nim możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich

Rozpoczął się Nowy Rok 2023, a z nim możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich na rozwój Państwa przedsiębiorstwa. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi programami i warunkami udzielenia dotacji.

Aktualnie dostępne programy regionalne:

Województwo mazowieckie: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma na celu wsparcie aktywności inwestycyjnej poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R w przedsiębiorstwach.

Rodzaje projektów podlegające wsparciu:

  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej,
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług,
  • rozbudowa przedsiębiorstw, m.in. związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, a wartość wsparcia może wynieść między 250 tys. a 900 tys. zł.

Nabór wniosków będzie trwał do 23 stycznia 2023 r. bądź do wcześniejszego wyczerpania alokacji środków, które przewidziano na ten konkurs, czyli ponad 29,6 mln zł.

 

Województwo łódzkie: „Zwiększenie konkurencyjności MŚP”.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększenia zastosowania innowacji w tym sektorze.

Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:

  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym eko-innowacji,
  • wdrożenie wyników prac B+R.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  1. dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną:
  • do 55% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
  • do 45% w przypadku średnich przedsiębiorstw.
  1. dla wydatków objętych pomocą de minimis – 85%.

Kwota dofinansowania projektu musi mieścić się między 500 tys. a 2 mln zł przy budżecie konkursu wynoszącym ponad 39,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał do 18 stycznia 2023 r.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad możliwością aplikowania o środki finansowe z programów pomocowych – zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania związane z każdym z programów oraz zapewnimy kompleksowe wsparcie.

Będziemy Państwa informować o kolejnych naborach oraz ich zakresie.

Share