Publikacje13 marca 2023

Ulgi innowacyjne: B+R, innowacyjnych pracowników, na robotyzację, na prototypy. Od czego zacząć?

Ulgi innowacyjne

Każda firma funkcjonuje dla pieniędzy. Kluczem jest więc posiadanie jej bieżącego finansowania, a także finansowania na rozwój. Statystycznie w największym stopniu inwestycje w firmach są realizowane ze środków własnych oraz funduszy europejskich. Dlatego w tym miejscu warto zaznaczyć, że dzięki ulgom podatkowym zainwestowane w rozwój pieniądze mogą pracować jeszcze bardziej efektywnie.

Zakres jest bardzo szeroki bowiem wśród ulg wyróżnić należy:

  • Ulga B+R – przeznaczona dla przedsiębiorców pracujących nad rozwojem swoich produktów w sposób systematyczny, w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz jej wykorzystania do tworzenia nowych rozwiązań i udoskonaleń. Będzie ona dotyczyła przedsiębiorcy z każdej branży od produkcji mebli po wysokospecjalistyczne technologie.
  • Ulga na innowacyjnych pracowników – dotyczy pracowników, którzy co najmniej 50% czasu swojej pracy poświęcają na realizację pracy badawczo-rozwojowej. Mogą to być zarówno projektanci, konstruktorzy, lub pracownicy produkcji.
  • Ulga na robotyzację związana głównie z inwestycjami w nabycie m.in. maszyn produkcyjnych, ich oprogramowania i urządzeń peryferyjnych czy szkoleń dla pracowników,
  • Ulga na prototypy dotyczy wydatków tj. nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowych środków trwałych, kosztów nabycia materiałów i surowców ale także kosztów badań i ekspertyz.
  • Wśród ulg zawsze warto wspomnieć także o uldze IP Box oraz na wspieranie działalności sportowej.

Każda ulga to określone korzyści 

Każda z ulg daje możliwość uzyskania określonych preferencji, najczęściej zakwalifikowania tego samego kosztu uzyskania przychodu w określonych przypadkach nawet dwukrotnie. Dzięki temu obniżając podstawę opodatkowania obniżamy podatek należny do zapłacenia za dany rok podatkowy.

Inaczej mówiąc te pieniądze wrócą do firmy [lub nie zostaną wydatkowane] i nie tylko wpłyną pozytywnie na cashflow ale dadzą możliwość ich ponownej reinwestycji. Czy warto? Oczywiście.

Co stanowi w takim razie problem aby zacząć je stosować? Najczęściej brak czasu i wiedzy oraz obawa przez zmianą. Jak przy każdym procesie na początku trzeba wykonać trochę pracy czyli zorganizować się wewnętrznie aby korzystanie z określonych ulg w firmie było tzw. codziennością.

Od czego zacząć – pierwszym krokiem jest konsultacja z doradcą podatkowym. Znacząco skraca ona czas i rozwiewa wątpliwości dotyczące zakresu zastosowania określonej ulgi, a także potwierdza czy i w jaki sposób może być ona rozliczona w ramach działalności firmy.

Jak pomagamy naszym klientom oszczędzać czas i pieniądze? Jak najbardziej.

  • Rozpoznajemy możliwości skorzystania z ulgi, pomagamy przy jej wprowadzeniu i rozliczeniu.
  • Nie tylko pomagamy zidentyfikować koszty podlegające rozliczeniu w ramach stosowania ulgi czy uzyskać stanowisko KIS ale także przygotujemy uzasadnienie prawa do skorzystania z ulgi.
  • Opracujemy wewnętrzne instrukcje dla pracowników wskazujące mapowanie procesów, typy aktywności oraz grupy kosztów, zarekomendujemy modyfikacje w dokumentach wewnętrznych.
  • W razie konieczności także będziemy reprezentować Klienta w toku wszelkich kontroli sprawdzających, postępowań podatkowych i sądowych do czasu przedawnienia się zobowiązań w podatku dochodowym.
  • Na koniec przeszkolimy osoby, które odpowiadają na co dzień w firmie za obszar rachunkowości, a gdy zajdzie potrzeba odpowiemy na dalsze pytania.

Zapraszamy naszych Klientów i nie tylko do bieżących konsultacji


Partner Jakub Pomorski
NK Legal Partners

 

Share