Publikacje10 marca 2023

Ulgi prorozwojowe – ulga na ekspansję. Przedsiębiorstwo może odzyskać nawet 190 tyś. zł.

Polski Ład wprowadził ulgę na ekspansję sprzedaży jednak cały czas nie jest ona powszechnie znana i w związku z tym stosowana. Wprowadzenie nowego produktu na rynek, ekspansja na nowe rynki zagraniczne to jedne z niewielu działań rozwojowych przedsiębiorców, których koszty można uwzględnić rozliczając ulgę na ekspansję sprzedaży. Dzięki niej przedsiębiorstwo może odzyskać nawet 190.000 zł. Warto więc przyjrzeć się czy  działania firmy wpisują się w zakres jej stosowania.

Zgodnie z art. 18eb ust. 7 ustawy o CIT, za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

  • uczestnictwa w targach poniesione na:

 – organizację miejsca wystawowego,

 – zakup biletów lotniczych dla pracowników,

 – zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Warto zauważyć, że o ile powyższe przepisy odnoszą się do płatników podatku CIT, analogiczne przepisy obowiązują płatników podatku PIT, czyli w szczególności jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki osobowe.

Od czego zacząć – przepis określa ogólny zakres kosztów ale nie określa ich szczegółowo ponieważ zawsze będą one miały charakter indywidualny. Pierwszym krokiem jest konsultacja z doradcą podatkowym. Znacząco skraca ona czas i rozwiewa wątpliwości dotyczące zakresu zastosowania ulgi i potwierdza jednocześnie czy może być ona rozliczona w ramach działalności firmy.

Ulga na ekspansję. Jak pomagamy naszym klientom? Jak najbardziej.

  • Rozpoznajemy możliwości skorzystania z ulgi, pomagamy przy jej wprowadzeniu i rozliczeniu.
  • Nie tylko pomożemy zidentyfikować koszty podlegające rozliczeniu w ramach stosowania ulgi czy uzyskać stanowisko KIS ale także przygotujemy uzasadnienie prawa do skorzystania z ulgi,
  • Opracujemy wewnętrzne instrukcje dla pracowników wskazujące mapowanie procesów, typy aktywności oraz grupy kosztów, zarekomendujemy modyfikacje w dokumentach wewnętrznych.
  • W razie konieczności także będziemy reprezentować Klienta w toku wszelkich kontroli sprawdzających, postępowań podatkowych i sądowych do czasu przedawnienia się zobowiązań w podatku dochodowym.

Zapraszamy naszych Klientów i nie tylko do bieżących konsultacji.


Partner Jakub Pomorski
NK Legal Partners

Share