Publikacje28 lutego 2024

Zwolnienie z PCC przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego

Rok 2023 przyniósł korzystną zmianę dla kupujących swoją pierwszą nieruchomość z rynku wtórnego. Od 31 sierpnia 2023 r. kupujący będą mieli większą możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku PCC. Do tej pory podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% musieli zapłacić wszyscy nabywający nieruchomość z rynku wtórnego, a zwolnienie przysługiwało tylko przy zakupie mieszkania nieruchomości z rynku pierwotnego.

O czym należy pamiętać, aby móc skorzystać z nowych przepisów?

Po pierwsze zwolnieniu przedmiotowemu będą podlegały tylko umowy odpłatnego zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Przytoczone przepisy nie będą więc mieć zastosowania m.in. do zakupu działki budowlanej z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, gdyż zgodnie z prawem budowlanym budynek, co do którego nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie lub nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy nie będzie spełniał definicji budynku mieszkalnego.

W drugiej kolejności należy wskazać, jakie podmioty będą uprawnione do skorzystania ze zwolnienia. Ustawodawca w tym względzie wyróżnił wyłącznie osoby fizyczne nabywające swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Musi zostać spełniony warunek, aby w dniu sprzedaży lub przed tym dniem kupującemu nie przysługiwało prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątkiem będzie posiadanie udziału w nieruchomości, w wartości nieprzekraczającej 50%, nabytego w drodze dziedziczenia.

Na uwadze należy mieć również fakt, że zwolnienie z PCC może łączyć się z innymi benefitami typu kredytu 2 % czy innych dopłat. Omawiana zmiana podatkowa jest jak najbardziej na plus, a skorzystanie ze zwolnienia, przy obecnych cenach rynkowych nieruchomości, pozwoli na zaoszczędzenie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.


 

Share