Publikacje28 lutego 2024

Niestandardowe rozliczenia ulgi prorodzinnej.

Czas rocznych rozliczeń z fiskusem w pełni. Pamiętajmy, że podczas rozliczeń można skorzystać z przewidzianych prawem ulg zmniejszających nasze zobowiązanie podatkowe wobec Państwa. Jedną z najpopularniejszych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko.

Mimo tego, że wspomniana wyżej ulga jest łatwa konstrukcyjnie to może, w niektórych stanach faktycznych być problematyczna co do jej zastosowania. Wysokość odliczenia w PIT zależy od liczby dzieci w rodzinie, będących pod pieczą rodziny zastępczej lub opiekunów prawnych. A w przypadku rodziców lub opiekunów jednego dziecka ulga uzależniona jest od dochodu. Rodzic lub opiekun jednego zdrowego dziecka może skorzystać z ulgi, tylko wtedy, kiedy roczny dochód nie przekroczył kwoty: 112 000 zł dla osób, które są przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, 112 000 zł dla osób samotnie wychowujących dziecko, 56 000 zł w przypadku osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. Wskazany limit nie obowiązuje w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.

Jak rozliczyć ulgę, gdy oboje rodziców wychowują dziecko, jednocześnie nie pozostając ze sobą w związku (zarówno małżeńskim jak i partnerskim) i obojgu przysługuje prawo do odliczenia?

W takim przypadku rodzice wychowujący dziecko mogą uzgodnić pomiędzy sobą zasady rozliczania w danym roku ulgi prorodzinnej. Przykładowo oboje mogą rozliczyć ulgę po ustalonej przez nich części lub jeden z rodziców może w całości rozliczyć ulgę. Co istotne, z uprawnienia do odliczenia mogą korzystać tylko rodzice, którym nie zostały odebrane prawa rodzicielskie.

Jak natomiast będzie wyglądało rozliczenie w sytuacji, gdy małżeństwo posiada wspólnie jedno dziecko, ich łączny dochód przekracza 112 000 zł, a jedno z małżonków ma również drugie dziecko z poprzedniego związku?

W takim przypadku małżeństwo będzie mogło zastosować ulgę, gdyż jeden z małżonków wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do dwójki dzieci, a więc przy korzystaniu z ulgi prorodzinnej na dziecko z obecnego małżeństwa nie będzie obowiązywał limit dochodów. Odliczeniu może podlegać tylko kwota przypadająca na jedno dziecko należące wspólnie do małżeństwa, jak też w całości kwota przypadająca na jedno dziecko z małżeństwa i część kwoty przypadająca na dziecko z poprzedniego związku.


 

Share