Publikacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Koniec roku to czas podsumowań, także rozliczeń finansowych z kontrahentami.

Koniec roku 2022 zbliża się dużymi krokami. Niesie przy tym wiele niepewności dotyczącej przyszłości i otoczenia prowadzenia biznesu. Nie zmienia jednak faktu, iż każdy dobrze zarządzany biznes poradzi sobie z każdą przeszkodą, elastycznie dopasowując się do sytuacji gospodarczej.   Podsumowując  rok pod kątem biznesowym warto również  pamiętać o kwestiach zaległości płatniczych kontrahentów. Początek nowego roku sprawozdawczego to...

Modyfikacje w zakresie przedmiotu umowy leasingu z pominięciem udziału finansującego

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z...