Publikacje14 grudnia 2022

Koniec roku to czas podsumowań, także rozliczeń finansowych z kontrahentami.

Koniec roku 2022 zbliża się dużymi krokami. Niesie przy tym wiele niepewności dotyczącej przyszłości i otoczenia prowadzenia biznesu. Nie zmienia jednak faktu, iż każdy dobrze zarządzany biznes poradzi sobie z każdą przeszkodą, elastycznie dopasowując się do sytuacji gospodarczej.

 

Podsumowując  rok pod kątem biznesowym warto również  pamiętać o kwestiach zaległości płatniczych kontrahentów. Początek nowego roku sprawozdawczego to zwykle okazja do wprowadzenia mniejszych lub większych zmian. Dlatego warto przyjrzeć się przepływom finansowym, szczególne pod kątem zaległości płatniczych kontrahentów.

 

Co kluczowe ten aspekt jest ważny nie tylko ze względu na cashflow, ale także z uwagi na kwestie prawnego zabezpieczenia płatności oraz rozliczeń rachunkowo-podatkowych.

 

Kolejnym aspektem jest obowiązek potwierdzenia sald ze swoimi kontrahentami [także tymi niepłacącymi]. Nawet, jeśli taka procedura nie została wprowadzona w firmie warto stosować to jako dobrą praktykę wewnątrz organizacji z uwagi na:

  1. wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i różnic w kwotach zadłużenia pomiędzy własną firmą a Kontrahentem,
  2. możliwość potwierdzenia sald, co jest pomocne na dalszych etapach dochodzenia należności od kontrahenta,
  3. działania mobilizujące w zakresie terminowych płatności po stronie kontrahenta.

Istotnym elementem konieczności przeglądu zaległych należności jest także otoczenie gospodarcze i prawne. Wiele firm odczuwa skutki spowolnienia i niepewności biznesowej co wpływa na ich kondycję finansową i możliwości terminowego regulowania płatności. Warto z wyprzedzeniem ocenić realne szanse dobrowolnej spłaty zaległej należności korzystając z informacji gospodarczych pomocnych przy ocenie sytuacji finansowej kontrahenta.

Pełny obraz sytuacji umożliwia zaplanowanie i podjęcie odpowiednich kroków dopasowanych do sytuacji ekonomicznej. W tym celu warto skorzystać ze sprawdzonych narzędzi i eksperckiej wiedzy w dochodzeniu należności. Dziś kluczowa jest synergia oraz wydajność pracy. Dobry doradca to już nie tylko ekspert w windykacji ale zespół osób uzupełniających w procesie odzyskiwania należności B2B swoje kompetencje negocjacyjne, prawne i podatkowe.

Za przykład możemy podać jeden z przypadków negocjacji w jakie zaangażowani zostali nasi eksperci. Klient NK Legal Partners borykał się z wysoko przeterminowaną należnością. Jej wartość była istotna, a brak płatności wpływał negatywnie na kondycję spółki. Dzięki szybkiej analizie i rozplanowaniu odpowiedniej strategii windykacyjnej, a także wykorzystaniu odpowiednich narzędzi oceny firmy z powodzeniem odzyskaliśmy dla klienta wierzytelność, pozostawiając przy tym dobre wrażenie – na tyle dobre, że kontrahent ten poprosił nas o pomoc w uregulowaniu kwestii zaległości płatniczych także w jego firmie.

NK Legal Partners to przede wszystkim specjaliści , którzy wykorzystują swoje umiejętności do wspierania przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Nie tylko oceniamy aspekty prawne i finansowe, ale w połączeniu z szeroką wiedzą o sytuacji ekonomicznej kontrahenta rekomendujemy właściwe czynności niezbędne do zabezpieczenia i odzyskania zobowiązania. Zespół doradców podatkowych służy pomocą w odpowiednim operacjach księgowych dotyczących tych wierzytelności.

Jeżeli posiadasz zaległości płatnicze w firmie sprawdź jak możemy Ci pomóc.


Mieczysłąw Wąsowicz
Ekspert ds. wierzytelności B2B w NK Legal Partners

Share