Publikacje17 grudnia 20180

CO ZROBIĆ, GDY JESTEŚMY WINDYKOWANI PRZEZ FIRMĘ, Z KTÓRĄ ZAWARLIŚMY UMOWĘ W DRODZE TELEFONICZNEJ?

Coraz więcej przedsiębiorców, ale też osób nieprowadzących działalności gospodarczej zawiera umowy przez telefon, w trakcie których zgadzają się oni na zapłacenie określonej kwoty za wykonanie danej usługi, np. reklamę firmy w Internecie. Potwierdzenia w formie pisemnej zawarcia umowy za pośrednictwem telekomunikacji jednak nie otrzymują. Po jakimś czasie, osoba, która zawarła taką umowę, otrzymuje kolejny telefon z żądaniem zapłaty z tytułu rachunku lub faktury VAT. Co zrobić w sytuacji, gdy nie jesteśmy sobie w stanie przypomnieć, czy w ogóle zawieraliśmy daną umowę, tj. zlecaliśmy wykonanie jakieś usługi przez telefon? W pierwszej kolejności proponuję poprosić osobę, która kieruje do nas połączenia telefoniczne z żądaniem zapłaty, by podała nazwę i adres firmy, w imieniu której prowadzi windykację. Mamy bowiem prawo wiedzieć, z kim rozmawiamy i czyjej wierzytelności dotyczy rozmowa. Następnie – jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zawieraliśmy daną umowę przez telefon, poprośmy o przesłanie nam potwierdzenia jej zawarcia, np. w formie pisemnej, ewentualnie pliku z nagraniem rozmowy telefonicznej, z której wynikałoby nasze zobowiązanie się do zapłaty oznaczonej kwoty, a także zlecenie danej usługi. Poprośmy wreszcie o potwierdzenie wykonania danej usługi, o ile rzeczywiście ją zleciliśmy. Warto z tymi żądaniami – gdy nie zostaną one spełnione w trakcie rozmowy telefonicznej, albo osoba, z którą rozmawiamy twierdzi, że nie jest umocowana do przekazania bardziej szczegółowych informacji – wystąpić na drodze pisemnej. W tym celu najlepiej jest sporządzić wezwanie do udzielenia pisemnej informacji, w związku z jaką usługą kierowane są wobec nas ponaglenia telefoniczne do zapłaty, poprosić o przesłanie pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, a gdy takiego nie ma – zażądać płyty CD/pliku wraz z nagraniem dźwiękowym rozmowy telefonicznej, podczas której mielibyśmy rzekomo wyrazić zgodę na zawarcie jakiejkolwiek umowy z rozmówcą. Jednocześnie, jeżeli telefony kierowane są przez firmę X, która dzwoni do nas z żądaniem zapłaty za usługę wykonaną, a wcześniej zleconą firmie Y, poprośmy o okazanie/przesłanie odpisu pełnomocnictwa do prowadzenia windykacji przez firmę X na rzecz firmy Y. Dopiero, gdy zostanie wykazane względem nas istnienie roszczenia kontrahenta, z którym zawarliśmy umowę telefoniczną, zadeklarujmy uregulowanie zobowiązań. Jednocześnie, gdy nadal otrzymujemy telefony, a nie przekazano nam żadnych dowodów na istnienie naszego zobowiązania oraz jego wykonania przez drugą stronę, wskażmy że każdą kolejny kontakt telefoniczny i żądanie zapłaty potraktujemy jako próbę wyłudzenia. W przyszłości natomiast pamiętajmy, iż warto zawierać umowy przez telefon po otrzymaniu pełnej informacji odnośnie tego, na czym mają polegać wykonywane usługi oraz, ile dokładnie będzie wynosić wynagrodzenie kontrahenta, a także, na jak długi okres czasu umowa jest zawierana. Poprośmy – o ile nie sprawi to drugiej stronie kłopotów – o przesłanie nam potwierdzenia zawarcia umowy w drodze pisemnej lub innej, np. elektronicznej za pośrednictwem wiadomości mailowej. Romuald Kędzierski Prawnik NK Legal Kancelaria Prawa Gospodarczego ]]>

Share

Leave a Reply