Publikacje17 grudnia 20180

Eksmisja – kiedy komornik ma prawo dokonać eksmisji lokatora bezpośrednio do noclegowni lub schroniska?

Od 16 listopada 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wchodzące w życie przepisy zwiększą ochronę ofiar przemocy w rodzinie. Nowelizacja określa przypadki, w których lokatorowi, któremu nakazano opróżnienie lokalu nie będzie przysługiwać uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Eksmisji w takich przypadkach będzie można dokonywać bezpośrednio do noclegowni lub schroniska. Sąd nie będzie orzekał o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Istotną zmianą jest również to, że komornicy nie będą w powyższych sytuacjach stosować obowiązującego od 1 listopada do 31 marca okresu ochronnego, w trakcie którego obowiązuje zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych. Zespół Departamentu Prawnego Grupy NK Legal]]>

Share

Leave a Reply