Publikacje17 grudnia 20180

Elektroniczne zajęcie konta będzie bardzo proste

Od 8 września br. komornicy sądowi zostaną wyposażeni w bardzo groźną broń. Do odzyskiwania należności na rzecz wierzycieli będą mieli dwa narzędzia: e-zajęcie rachunków bankowych oraz e-licytacja ruchomości. Zmiany wchodzące w życie 8 września, mają zagwarantować usprawnienie całego procesu odzyskiwania należności na rzecz wierzycieli. Narzędzia jakie zostaną udostępnia komornikom sądowym to e-zajęcie rachunków bankowych oraz e-licytacja ruchomości. Pierwsze z nich czyli elektroniczne zajęcie konta bankowego, jest narzędziem, które ma szanse znacznie przyśpieszyć postępowania egzekucyjne. Pozwoli również ograniczyć często dziś spotykane przypadki, w których dłużnik zdążył oczyścić rachunek bankowy zanim bank zrealizował zajęcie egzekucyjne. Kolejnym ważnym odnotowania aspektem jest całkowite wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędu przez pracownika banku, podczas wprowadzania zajęć komorniczych. Kolejna nowość, czyli licytacje ruchomości w formie elektronicznej, znacznie rozszerzy grono potencjalnych nabywców zajętego w toku postępowania egzekucyjnego mienia. Sprzedaż mienia za pośrednictwem e-licytacji na pewno wpłynie pozytywnie na skuteczność postępowania egzekucyjnego, zarówno w sposób bezpośredni, czyli zwiększy się ilość licytacji zakończonych sprzedażą zajętych ruchomości, jaki i pośredni, gdzie dłużnik świadomy możliwości skutecznej sprzedaży jego mienia, zyska motywacje do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Z drugiej strony według doniesień medialnych instrukcje przekazywane komornikom z Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczą ograniczenia sytuacji, w których ruchomości są odbierane dłużnikom. Założenia zmian są słuszne jednakże rzeczywistość zweryfikuje działanie e-licytacji. W praktyce okaże się również jakie przełożenie będą miały wprowadzone zmiany na wysokość kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Wpływ na to będą miały koszty związane z dokonywanie e-zajęć, które wciąż nie zostały ustalone oraz koszty dotyczące prowadzenia licytacji elektronicznych, czyli przede wszystkim koszty związane z przechowywaniem i dozorem zajętych ruchomości. Jeżeli tylko nie wystąpią problemy natury technicznej, proces informatyzacji postępowania egzekucyjnego na pewno przyczyni się do zwiększenia szybkości i sprawności postępowania egzekucyjnego. Wojciech Niedopytalski Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply