Publikacje17 grudnia 20180

Kto ponosi odpowiedzialność za kradzież samochodu ze strzeżonego parkingu?

Pierwszym bardzo istotnym elementem jest wykazanie czy doszło do zawarcia umowy i jakiego rodzaju umowę zawarto. Posiadacz pojazdu pozostawiający samochód na płatnym parkingu zazwyczaj nie jest świadomy jaką z prawnego punktu widzenia zawarł umowę z właścicielem parkingu. Do zawarcia umowy z reguły dochodzi w sposób dorozumiany, tj. w momencie wjazdu na parking. Posiadacz pojazdu dokonuje opłaty i umowa jest zawarta. Udzielając odpowiedzi na pytanie kto ponosi odpowiedzialność za utratę naszego pojazdu uzależniona jest właśnie od rodzaju zawartej umowy. Przy określeniu osoby odpowiedzialnej za szkodę, istotne jest czy parking jest strzeżony, niestrzeżony, monitorowany, czy też dozorowany. Dla laika nie ma w zasadzie to znaczenia, natomiast z punktu widzenia prawnika jest to kluczowy problem. To właśnie właściciel parkingu „strzeżonego” odpowiada za utratę lub uszkodzenie pojazdów zaparkowanych na tym parkingu. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu łączy w tym wypadku umowa przechowania uregulowana w art. 835 i n. kodeksu cywilnego. Ponadto, właściciel parkingu strzeżonego nie może uwolnić się od odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na tym parkingu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie I CK 675/04 przyjął, że kradzież samochodu znajdującego się na strzeżonym parkingu powoduje, że przechowawca pojazdu, ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu, bowiem jest on zobowiązany do należytej staranności przy prowadzeniu działalności usługowej. Należy podkreślić, że oznaczenie parkingu jako „dozorowanego” lub „monitorowanego” nie jest tożsame z pojęciem „parkingu strzeżonego”. Stanowisko to przedstawił Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 października 2014 r. w sprawie I ACa 504/14. Uznał on, że „nie można utożsamiać pojęcia parking „dozorowany” i pojęcia parking „strzeżony”. Parking niestrzeżony może być parkingiem dozorowanym. Parking dozorowany oznacza w istocie wynajęcie miejsca postojowego z ogólnym nadzorem nad parkingiem osoby zarządzającej tym miejscem. Parking strzeżony oznacza zawarcie umowy przechowania zindywidualizowanej rzeczy i sprawowania nad nią nadzoru i pieczy przez osobę zarządzającą parkingiem”. Reasumując należy podkreślić, że ewentualna odpowiedzialność właściciela parkingu względem posiadacza pojazdu jest zależna od rodzaju łączącej ich umowy. Jeśli samochód został pozostawiony na parkingu strzeżonym, należy przyjąć, że strony łączy umowa przechowania, co najlepiej zabezpiecza interesy właściciela czy posiadacza pojazdu. Michał Mordak Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply