Publikacje17 grudnia 20180

Nie chcą przyjąć reklamacji? Sprawdź jakie masz prawa

Nie chcą przyjąć reklamacji? Sprawdź jakie masz prawa

Napis na koszulce sprał się po pierwszym praniu, od butów odkleiła się podeszwa, nowy toster nie działa, a bateria telefonu rozładowuje się po paru godzinach? Z takimi problemami spotykamy się w naszym życiu dość często. W takiej sytuacji mamy prawo zwrócić się do sprzedawcy w celu reklamacji produktu. Jednak co w sytuacji, jeśli sprzedawca odmówi nam rozpatrzenia reklamacji albo zasugeruje nam zwrócenie się bezpośrednio do producenta? Produkt jest zepsuty, sprzedawca odmawia przyjęcia go do reklamacji, co możemy zrobić, jakie prawa nam przysługują i do kogo zwrócić się o pomoc?

Reklamacja towaru jest jednym z uprawnień każdego konsumenta. Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w przypadku niezgodności towaru z umową konsument może wybrać naprawę lub wymianę towaru.

Jeżeli sprzedawca odmówi przyjęcia reklamacji, powinniśmy zwrócić się do niego z prośbą o podpisanie oświadczenia o odmowie przyjęcia reklamacji, zawierającego datę. Dodatkowo warto, aby takie oświadczenie podpisał w obecności świadka. Pisemne potwierdzenie odmowy stanowi dowód w sądzie, na podstawie którego możemy dochodzić swoich roszczeń. Co więcej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jeżeli sprzedawca, który otrzyma od kupującego żądanie reklamacyjne, nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

Jeżeli jednak czujemy, że nie poradzimy sobie bez porady specjalisty, a nie stać nas na usługi prawnika, możemy zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta. Może on zwrócić się do przedsiębiorcy w imieniu konsumenta, a także, w sytuacji, gdy droga polubowna nie przynosi efektów – wytoczyć powództwo na rzecz konsumenta.

Sprawę możemy także skierować do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowe. Sądy te powołane są do rozstrzygania sporów dotyczących praw majątkowych wnikających z umów sprzedaży oraz świadczenia usług, których podmiotami są konsument i przedsiębiorca. Jednak, aby sąd mógł wszcząć postępowanie zgodę musi wrazić zarówno konsument jak i przedsiębiorca. Przedmiotem sporu przed sądem polubownym może być m.in.: niedostarczenie produktu, brak świadczenia usługi, wadliwość produktu, odmowa wykonania sprzedaży czy świadczenia usługi. Warto dodać, że postępowanie może zostać wszczęte tylko w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł. Postępowanie jest wolne od opłat.

Wyrok sądu polubownego jest ostateczny, co oznacza, że nie przysługuje nam od niego żaden środek odwoławczy. Możemy jednak złożyć skargę o jego uchyleniu, jeżeli uznamy, że jest niesłuszny. Z wyrokiem sądu polubownego można zwrócić się do komornika, w celu wyegzekwowania należnej nam kwoty.

Przedsiębiorca może jednak nie wyrazić zgody na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym, wówczas pozostaje nam wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym.

Justyna Nykiel

Prawnik

NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply