Publikacje17 grudnia 20180

Przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, a może odrzucić?

Przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, a może odrzucić?

Wiele osób w przypadku śmierci bliskiej osoby staje przed problemem – jakie kroki prawne należy podjąć aby uregulować sprawy spadkowe.

W pierwszej kolejności należy złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, przed sądem albo przed notariuszem (ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym), osobiście lub przez pełnomocnika. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, pod rygorem nieważności, nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Ustawa przewiduje trzy rodzaje oświadczeń: oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Przyjąć spadek można wprost – bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, oraz z dobrodziejstwem inwentarza – z ograniczeniem tej odpowiedzialności. Należy pamiętać, iż nieograniczona odpowiedzialność spadkobiercy występuje w sytuacji, gdy spadkobierca złożył wyraźne oświadczenie, że przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności – czyli proste przyjęcie spadku, a także gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia co do spadku w terminie sześciu miesięcy od momentu, gdy dowiedział się o tytule swego powołania i wtedy traktowany jest jak osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku wprost. W tej sytuacji spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z majątku spadkowego oraz z całego majątku osobistego, a więc będzie zobowiązany spłacić długi spadkowe niezależnie od tego czy odziedziczone składniki majątkowe będą wystarczające na uregulowanie należności.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza sprawia, iż odpowiedzialność spadkobiercy staje się ograniczona do wartości stanu czynnego spadku, ustalonego w spisie inwentarza. W tej sytuacji spadkobierca co prawda odpowiada całym swoim majątkiem, jednakże tylko do określonej wartości, tak więc wierzyciel spadkodawcy nie będzie uprawniony do dochodzenia od spadkobiercy spłaty długu ponad wartość aktywów spadku.

W przypadku, gdy spadkobierca złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku jest wyłączony od dziedziczenia i traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Jednakże należy pamiętać, iż odrzucenie spadku nie wyłącza możliwości dziedziczenia zstępnych odrzucającego spadek – przykładowo – dzieci spadkobiercy, który spadek odrzucił, mogą dziedziczyć część spadku jaka przypadłaby ich wstępnemu. Odrzucenie spadku jest korzystne, gdy długi przewyższają wartość spadku.

Biorąc pod uwagę powyższe, w każdej sytuacji należy indywidualnie rozważyć, która opcja jest najkorzystniejsza. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu.

Ewelina Stawiska,

prawnik, kancelaria NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply