Publikacje17 grudnia 20180

Nie odśnieżyłeś auta, a może odśnieżasz auto na włączonym silniku? Możesz dostać mandat!

Nie odśnieżyłeś auta, a może odśnieżasz auto na włączonym silniku? Możesz dostać mandat!

W okresie zimowym zwiększa się ilość kolizji drogowych, czego przyczyną jest m.in. ograniczony zakres widzenia kierowcy przez zalegający na szybach śnieg czy lód. Kierowcy jadący nieodśnieżonymi pojazdami stanowią zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek odśnieżania pojazdów przed wprawieniem ich w ruch.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 r. poz. 1137), pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę, tzn. zapewniało bezpieczeństwo czynne i bierne. Bezpieczeństwo czynne obejmuje zespół cech pojazdu, które umożliwiają kierującemu pojazdem zmniejszenie lub uniknięcie ryzyka powstania kolizji drogowej. Natomiast bezpieczeństwo bierne ma na celu zmniejszenie skutków zaistniałej już kolizji drogowej. Ponadto, pojazd musi zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. Z tego przepisu wynika obowiązek odśnieżania auta przed wprawieniem go w ruch, w tym przede wszystkim szyby przedniej, szyb bocznych, a także szyby tylnej. Poza szybami, kierowca ma obowiązek odśnieżyć także lusterka, światła oraz tablice rejestracyjne. Należy także pamiętać o usunięciu zalegającego śniegu lub lodu na dachu naszego pojazdu, ponieważ może on np. spaść na jadący za nami samochód.

Mandat możemy dostać nie tylko w związku z nieodśnieżonym autem, ale także jeżeli odśnieżamy auto z włączonym silnikiem. Pojazd nie może zakłócać spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych. Ponadto zgodnie z Kodeksem drogowym zabrania się używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem. Zatem, jeżeli odśnieżamy samochód przy włączonym silniku możemy zostać ukarani mandatem. Zgodnie z kodeksem drogowym, zakaz używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem, jak również zakaz pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym ma na celu ochronę środowiska. Jeżeli kierujący uruchomił silnik stojącego pojazdu na czas poniżej 1 minuty, nie będzie miał zastosowania przytoczony przepis, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów stanowi zatrzymanie.

Justyna Nykiel

Prawnik Kancelarii NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply