Publikacje29 października 20190

Obowiązkowe konta firmowe od 1 listopada 2019

Obowiązkowe konta firmowe

W dniu 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku posiadania przez część płatników VAT kont firmowych, otwieranych w związku z prowadzoną działalnością.

Co do zasady, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do otwarcia takiego rachunku wraz z rejestrowaną działalnością gospodarczą.

Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (dalej zwana: Prawo Przedsiębiorców) nie przewiduje bowiem, by przedsiębiorcy mieli obowiązek założenia rachunku bankowego ze specjalnym przeznaczeniem do dokonywania transakcji związanych z prowadzoną przez nich  działalnością. Powyższa ustawa określa jedynie, że transakcje powinny być wykonane za pomocą przelewów bankowych, gdy zachodzą łącznie dwie sytuacje (art. 19 Prawo Przedsiębiorców):

  • gdy drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  • gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Ustawodawca jednak nie określił z jakiego rachunku bankowego przelew taki winien być dokonany.

Obowiązek posiadania rachunku firmowego mają przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o zwrot VAT oraz będą zobowiązani korzystać ze split payment tj. mechanizmu podzielonej płatności (o split payment pisaliśmy w jednej z naszych poprzednich publikacji – artykuł ten mogą znaleźć Państwo pod linkiem:

https://kancelariakoksztys.pl/od-listopada-2019-roku-obowiazkowy-split-payment-obowiazek-podzielonej-platnosci/

Dla przypomnienia wskazujemy, że mechanizm ten polega na regulowaniu zobowiązań w formie przelewu, w taki sposób, że kwota brutto zostaje przelana z rachunku bankowego nabywcy, a podatek VAT zostaje automatycznie pobrany ze specjalnego rachunku VAT. Przy czym, rachunki takie są tworzone jedynie dla posiadaczy kont firmowych. Wobec tego bez konta firmowego nie można korzystać ze splitpayment.

Obowiązek korzystania ze split payment będzie miał zastosowanie w odniesieniu do płatności dotyczących faktur dokumentujących transakcje:

  • których wartość wynosi powyżej 15 000 zł lub równowartość tej kwoty,
  • których przedmiotem są towary i usługi wymienione w zał. nr 15 do znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.,
  • gdzie sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami VAT;
  • w których obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku.

Przy czym należy pamiętać, że obowiązek stosowania splitpayment, jak i powiązane z nimi sankcje dotyczą i sprzedawców, i nabywców.

            A zatem obowiązek utworzenia konta firmowego i posługiwania się nim od 1 listopada 2019 r. dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorstw, łącznie z mikroprzedsiębiorcami i jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, które obejmie obowiązkowy split payment (art. 108e Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.).

aplikant adw. Malwina Kunaj
NK Legal Partners


Jeżeli w Państwa działalności powstały wątpliwości na powyższym gruncie zapraszamy do kontaktu ze swoim dedykowanym zespołem prawnym w naszej Kancelarii, a w przypadku gdy nie są Państwo naszymi Klientami zapraszamy do spotkania się z naszym pełnomocnikiem we wskazanym przez Państwa miejscu na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie.

Share

Leave a Reply