Publikacje17 grudnia 20180

Ostrzeżenie przed Krajowym Rejestrem Informacji o Przedsiębiorcach.

W ostatnim czasie zauważalny stał się wzrost zapytań od naszych zaniepokojonych Klientów, odnośnie otrzymywanych przez nich wezwań do zapłaty wysyłanych m.in. przez Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach czy Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego. Podmioty te wykorzystując nazwy sugerujące instytucje publiczne wzywają przedsiębiorców do uiszczenia rzekomo brakujących drobnych opłat rejestracyjnych. Żądania te nie mają podstaw prawnych, gdyż rejestry te są prowadzone przez podmioty prywatne, których głównym przedmiotem działalności jest gromadzenie danych z wykorzystaniem ogólnodostępnych, państwowych rejestrów przedsiębiorców m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), Krajowego Rejestru Sądowego (przede wszystkim dotyczy on spółek prawa handlowego), Głównego Urzędu Statystycznego czy Monitora Sądowego i Gospodarczego. Podsumowując, już kilkakrotnie spotkaliśmy się z podobnymi szeroko zakrojonymi akcjami liczącymi na brak czujności przedsiębiorcy, w związku z tym informujemy, by w żadnym wypadku nie dokonywać płatności na rzecz powyższych podmiotów. W przypadku pytań odnośnie prawdziwości otrzymywanych pism czy wezwań, wątpliwości prosimy konsultować z opiekunem prawnym. Zespół Departamentu Prawnego Grupy NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply