Publikacje19 lutego 20190

Sprawozdana finansowe – zmiany od 1 kwietnia 2019 r.

W związku z nowelizacją przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, od 1 kwietnia 2019 r. profesjonalni pełnomocnicy, będą mogli w imieniu swoich mocodawców, składać sprawozdania finansowe za pośrednictwem bezpłatnej platformy elektronicznej.

Po wejściu w życie przepisów uniemożliwiających składanie papierowych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego (od marca 2018 r.) nie było możliwości, aby pełnomocnicy wypełniali za swoich mocodawców obowiązek zgłoszenia dokumentów związanych z zamknięciem roku obrotowego. Sprawozdanie mogła złożyć wyłącznie osoba fizyczna, której numer PESEL był ujawniony w KRS, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

Zmiana ta była powszechnie krytykowana, ponieważ ustawodawca tworząc nowe przepisy, nie przewidział chociażby odrębnej możliwości składania dokumentów dla członków zarządu będących cudzoziemcami i nie mających numerów PESEL. Już wówczas postulowano, aby umożliwić profesjonalnym pełnomocnikom składanie dokumentów w imieniu swoich mocodawców.

Po ponad roku, znowelizowano przepisy ustawy o KRS i dodano wyczekiwany przepis, który umożliwi składanie sprawozdań przez bezpłatny system adwokatom, radcom prawnym i prawnikom zagranicznym. Będą to jednak wyłącznie ci pełnomocnicy, których dane Naczelna Rada Adwokacka lub Krajowa Rada Radców Prawnych udostępni sądom i ministrowi sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem będzie także ujawnienie w systemie numeru PESEL oraz umocowanie pełnomocników do zgłoszenia raportów. Takie zgłoszenie będzie  musiało zostać podpisane  przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ponadto, należy wspomnieć, że ustawodawca od stycznia 2019 r. umożliwił zgłaszanie sprawozdań również prokurentom i zarządcom w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Dotychczasowy przepis dawał taką możliwość tylko syndykom i likwidatorom.

aplikant adwokacki

Maja Urbańczyk

Share

Leave a Reply