Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/nklegalpartners/web/nklegalpartners.pl/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
Publikacje19 maja 20220

Zakup samochodu na fakturę VAT marża a obowiązek zapłaty podatku PCC

Z zakupem pojazdu samochodowego, który odbędzie się przy zastosowaniu procedury VAT marża, podatnik będzie miał do czynienia zazwyczaj w przypadku zakupu pojazdów z komisu, lub od osoby zawodowo trudniącej się dalszą odsprzedażą pojazdów mechanicznych (popularny „auto-handel”). Niniejsza teza znajduje swoje odzwierciedlenie w regulacjach objętych art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”). Zgodnie z powyższym przepisem, marża uzyskana ze sprzedaży jest podstawą opodatkowania tylko w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozważając zatem czy w przypadku zakupu pojazdu, od osoby zawodowo trudniącej się odsprzedażą pojazdów, kupujący zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, należy przede wszystkim dokonać analizy przepisów ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ustawa o PCC”). W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, została wyrażona ogólna zasada, zgodnie z którą – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży (w tym umowa dotycząca kupna samochodu) podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie ww. przepisu. Niezależnie jednak od powyższego, w ustawie o PCC, ustawodawca, przewidział sytuację, w której czynność mieszcząca się w zakresie niniejszego przepisu będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z  art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają czynności w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy osoba fizyczna dokona zakupu używanego samochodu osobowego, od osoby zawodowo zajmującej się odsprzedażą pojazdów (np. komis samochodowy), na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, a transakcja zostanie potwierdzona fakturą wystawioną przez sprzedawcę, która zawiera wyrazy „procedura marży – towary używane”, to sprzedaż ta będzie opodatkowana jedynie podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla procedury marży. Tym samym, kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu takiej umowy.

Reasumując, dokonanie zakupu samochodu przez osobę fizyczna, dla celów niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą, od przedsiębiorcy zawodowo zajmującym się odsprzedażą pojazdów, z zastosowaniem procedury VAT marża, jest bardziej opłacalne dla kupującego aniżeli zakup samochodu od osoby prywatnej. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku PCC jest nie tylko korzyścią ekonomiczną, ale również zwalnia kupującego z obowiązku złożenia deklaracji dla celów rozliczenia podatku PCC.


Michał Wawrzyniak
Aplikant Adwokacki

Share

Leave a Reply