Publikacje17 grudnia 20180

Zdarzył Ci się wypadek na wakacjach i korzystałeś z samochodu zastępczego?

Sprawdź czy należy Ci się zwrot kosztów jego wypożyczenia! W okresie letnim większość z Nas decyduje się na odbycie choć krótkiego urlopu, dowolnie wybierając miejsce w kraju bądź za granicą. Zwiększona ilość osób wybierających podróż samochodem na miejsce wypoczynku wpływa na podwyższenie ryzyka wystąpienia niespodziewanych sytuacji, wypadków czy kolizji, w wyniku których nasz samochód technicznie nie będzie w stanie kontynuować jazdy. W takiej sytuacji warto pamiętać, że możemy na koszt naszego ubezpieczyciela wynająć samochód zastępczy. Zgodnie z uchwałą podjętą przez Sąd Najwyższy w dniu 17.11.2011 r. w składzie siedmiu sędziów, uzasadnione zostały roszczenia konsumentów kierowane do ubezpieczycieli w przedmiocie dochodzenia koniecznych kosztów najmu samochodu zastępczego na czas naprawy samochodu bądź zakupu nowego. Do wydatków koniecznych, sąd zaliczył najem pojazdu o zbliżonej klasie na czas konieczny do naprawy samochodu bądź zakupu nowego samochodu, nie dłużej jednak niż do dnia zapłaty odszkodowania. Uregulował tym samym zagadnienie różnie interpretowane dotychczas przez sądy w licznych sporach z ubezpieczycielami. Wskazał również jednak pewne ograniczenia w uznaniu za szkodę kosztów z tytułu najmu samochodu zastępczego, m.in. jeżeli właściciel samochodu nie używał, dysponował innym samochodem bądź korzystał z niego w sposób sporadyczny. Warto podkreślić, iż w przypadku przedsiębiorców, roszczenia o zwrot najmu samochodu zastępczego zostały uznane przez orzecznictwo również za uzasadnione.

Marcin Zmórzyński
Asystent Adwokata
Departament Prawny
]]>

Share

Leave a Reply