Publikacje9 grudnia 20220

Koniec dokumentacji pośrednich transakcji z rajami podatkowymi

Od początku roku 2021 w zakresie cen transferowych obowiązywały regulacje dotyczące zarówno transakcji między podmiotami powiązanymi, jak i między podmiotami niepowiązanymi, gdzie wspólnym mianownikiem jest występowanie właściciela rzeczywistego w tzw. „raju podatkowym”.

Zgodnie z brzmieniem przepisów podmioty, które w ciągu roku podatkowego przeprowadzają transakcje zakupowe, które w skali roku osiągają wartość 500 000 zł, zobowiązane były zweryfikować je pod kątem właściciela rzeczywistego. Dotyczy to zarówno transakcji z podmiotami powiązanymi, jak i tych, z podmiotami całkowicie niezależnymi. Jeśli właściciel rzeczywisty ma miejsce zamieszkania/siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, transakcje takie muszą zostać udokumentowane.

Ponadto regulacja ta zakładała domniemanie, zgodnie z którym w przypadku, gdy kontrahent (powiązany lub niepowiązany) dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, domniemywa się, że właściciel rzeczywisty jest „podmiotem rajowym”.

Przepisy te były powszechnie krytykowane ze względu na ich niejasny cel dla którego zostały wprowadzone jak i znaczny nakład pracy nałożony na podatników.

Nowelizacją z 7 października 2022 r. przepisy dotyczące obowiązków dla pośrednich transakcji rajowych zostały uchylone. Oznacza to, że podatnicy nie będą już musieli weryfikować swoich kontrahentów pod kątem tego, czy są rzeczywistymi właścicielami płatności wynikających z realizowanych z nimi transakcji, co było niemałym wyzwaniem. Co istotne przepisy zostały uchylone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 – czyli od momentu kiedy zostały wprowadzone.


Dominik Nawrocki
Doradca Podatkowy | NK Legal Partners

Share

Leave a Reply