Publikacje30 listopada 20220

Zwolnienia podatkowe a prezenty świąteczne dla pracowników i kontrahentów. Wysokość limitów

Zbliża się Boże Narodzenie oraz koniec roku. Dla wielu przedsiębiorców to czas podsumowań, a co za tym idzie, czas wręczania prezentów swoim pracownikom oraz kontrahentom. Przyjrzyjmy się, co prawo podatkowe stanowi o tego typu zdarzeniach.

W kontekście pracowniczym, ustawodawca jasno stawia sprawę i nakazuje opodatkować wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe, które pracownicy otrzymują od swojego pracodawcy w postaci, np. dodatkowej premii pieniężnej, bonów, czy kart przedpłaconych. Tego rodzaju prezent dla pracownika może korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli jest wypłacany z ZFŚS, a jego wartość nie przekroczy 1000 zł na rzecz danego pracownika.

Organy podatkowe zgadzają się, że wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na tego typu dodatkową gratyfikację ma związek z działalnością gospodarczą i pozwalają na ujęcie wydatku w podatkowych kosztach uzyskania przychodu. Wyjątek stanowią wydatki, m.in. na alkohol, czyli wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

Przedsiębiorca chcący obdarować kontrahenta upominkiem powinien wziąć pod uwagę aspekt podatku VAT. Z jednej strony, organy podatkowe nie widzą formalnych przeszkód do odliczenia podatku VAT od wydatków na upominki dla kontrahentów, z drugiej strony, w zależności od wartości upominku, przy jego wydaniu przedsiębiorca ma obowiązek podatek VAT naliczyć. Będzie się tak działo, m.in. w przypadku, gdy wartość upominku przekracza 100 netto zł lub gdy wartość upominku oscyluje pomiędzy 20 zł netto a 100 netto zł i przedsiębiorca nie posiada dokumentacji, z której będzie wynikało, komu wręczył upominek.

W zakresie podatku dochodowego, zarówno organy podatkowe, jak i sądy twierdzą, że upominki dla kontrahentów nie zawsze mogą stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu.

Jak widzimy, wręczanie prezentów, z jednej strony stanowi przyjemną czynności dla wręczającego i obdarowanego, a z drugiej strony może nieść za sobą negatywne skutki podatkowe.

Planując obdarowanie pracowników lub kontrahentów należy każdorazowo zadbać o odpowiednie zaplecze podatkowe.


Szymon Krawczyk
Doradca podatkowy

Share

Leave a Reply