Publikacje9 grudnia 20220

Oczym warto pamiętać przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów o kontroli trzeźwości

Prace nad długo oczekiwaną nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzającą do porządku prawnego przepisy dotyczące kontroli trzeźwości są już mocno zaawansowane. 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw niosącą ze sobą między innymi zmiany w zakresie badania trzeźwości. Zważywszy na fakt, że już w najbliższych dniach nad ustawą pochylą się komisje senackie, niewykluczone, że szybko trafi ona do podpisu na biurko Prezydenta RP, a potem pozostanie już tylko wyczekiwać na jej wejście w życie.

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości w miejscu pracy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy. Pracodawcy, którzy zamierzają korzystać z przygotowanych przez prawodawcę narzędzi już od początku obowiązywania przepisów je wprowadzających mają więc ostatnią chwilę na przygotowanie się do implementacji pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Kontrola trzeźwości

Wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu dopuszczalne jest jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Zanim pracodawca nabędzie uprawnienie do wskazanej kontroli, konieczne będzie poczynienie kilku kroków.

  1. Zmiany w regulaminie pracy / układzie zbiorowym pracy albo obwieszczenie

 

W regulaminie pracy albo w układzie zbiorowym pracy pracodawca powinien określić:

  • wprowadzenie kontroli trzeźwości,
  • grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości,
  • sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania.

 

W razie gdy pracodawca nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy i nie jest objęty układem zbiorowym pracy, wymienione powyżej kwestie określić należy w obwieszczeniu pracodawcy.

  1. Poinformowanie nowo zatrudnionego pracownika o objęciu go kontrolą trzeźwości

 

Do obowiązków informacyjnych pracodawcy związanych z zatrudnieniem nowego pracownika, w przypadku gdy nowy pracownik należeć będzie do grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, należeć będzie przekazanie mu informacji dotyczących kontroli trzeźwości, które znalazły się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy albo obwieszczeniu. Warto jednocześnie odebrać od pracownika oświadczenie, że zapoznał się z tymi informacjami.

Powyższe obowiązki pracodawcy znajdują zastosowanie również w odniesieniu do kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Z pewnością pierwsze tygodnie stosowania nowych przepisów będą dla pracodawców jak i pracowników wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Dlatego też warto skorzystać z pomocy naszych ekspertów, którzy na co dzień pomagają wdrażać podobne zmiany do organizacji. Dzięki szerokiej perspektywie łatwiej dobrać odpowiednie dla specyfiki firmy rozwiązania, których wdrożenie odbędzie się sprawnie i efektywnie.


Amadeusz Kaczmar
Radca Prawny | Zespół prawa pracy w NK Legal Partners

 

 

 

Share

Leave a Reply