Publikacje6 grudnia 20190

Mikrorachunek podatkowy obowiązkowy dla podatników i płatników od 1 stycznia 2020 r.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) dokonano zmian w ustawie o VAT oraz m.in. w ustawie Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1 ww. ustawy dodano do ustawy Ordynacja podatkowa nową jednostkę redakcyjną ustawy – art. 61b.

To właśnie na podstawie  dodanego przepisu od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT będzie można wpłacać wyłącznie na indywidualne konto, określane przez Ministerstwo Finansów, jako mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Będzie on przypisany do każdego podatnika, a jeżeli jest on też jednocześnie płatnikiem, będzie korzystał on również z tego samego rachunku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na obecnie obowiązujących zasadach, tj. na rachunki bankowe zgłaszane przez podatników urzędom skarbowym.

Dotychczas obowiązujący system, w którym podatki płacone są na konto właściwego urzędu skarbowego (każdy podatek oddzielnie) będzie funkcjonował jedynie do końca 2019 r.

Jak podaje Krajowa Izba Podatkowa, indywidualny numer rachunku bankowego będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Mikrorachunek składa się z:

  • sumy kontrolnej;
  • numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku;
  • identyfikatora podatkowego.

Innymi słowy składa się on z 26 cyfr, w tym kodu kraju (PL), kodu banku i oddziału oraz identyfikatora podatkowego, czyli numeru PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub NIP (w przypadku organizacji).

W celu sprawdzenia takiego numeru rachunku bankowego należy wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego .

Aby otrzymać właściwy numer rachunku bankowego niezbędne jest posiadanie NIP lub PESEL.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na to, aby nie korzystać z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia.

Numer ten można nadto uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym. Otrzymanie go nie wymaga też żadnych opłat. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie, wobec tego składanie jakichkolwiek wniosków nie jest konieczne.

Malwina Kunaj
Aplikant adwokacki

Share

Leave a Reply