Publikacje17 grudnia 20180

Ryczałty za noclegi dla kierowców

Ryczałty za noclegi dla kierowców

Z uwagi na wydana dnia 12 czerwca 2014 roku uchwałę siedmiu sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi dla kierowców na trasach międzynarodowych, w środowisku przewoźników rozgorzały dyskusje jak się obronić przed wypłacaniem pracownikom bajońskich sum z tytułu tych właśnie ryczałtów.

Niestety, jeżeli pracownik wyjdzie do sądu z powództwem o zapłatę należności z tytułu zaległych wypłat to niewiele można będzie zrobić. Roszczenie o zapłatę tych należności przedawnia się jednak z upływem 3 lat, także starsze zaległości nie będą brane pod uwagę, gdy pracodawca podniesie w procesie zarzut przedawnienia co do należności starszych niż 3 lata. Co zrobić jednak, aby w chwili obecnej ustalić tak stosunki pracy z tirowcami, aby ryczałtów nie musieć wypłacać w kwotach wskazanych w rozporządzeniu?

Skoro zostało ustalone, że kierowca tira jest w podróży służbowej będąc zatrudnionym na umowę o pracę w przedsiębiorstwie jako kierowca na trasach międzynarodowych, to jakie pracodawca powinien zatem należności pracownikowi wypłacać? W jakich sumach? Czy konieczne jest w każdym przypadku wypłacanie kwot równych ryczałtom, których zasady obliczania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r.)?

Na to pytanie odpowiedzi udziela art. 77 5 Kodeksu pracy. Kodeks pracy reguluje bowiem te kwestie w sposób dostateczny. Jako, że pracownicy zatrudnieni u Państwa(z uwagi na to, że jesteście Państwo przedsiębiorcami prywatnymi) nie są pracownikami zatrudnionymi w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, kwoty należne tytułem diet czy ryczałtów za nocleg ustalone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej musiałyby być im wypłacane, jeżeli regulamin wynagradzania w Państwa przedsiębiorstwie nie będzie zawierał postanowień dotyczący właśnie tych diet i ryczałtów.

Regulaminy te w razie braku organizacji związkowych, ustala pracodawca sam.

Od zasady, że pracodawca pozabudżetowy może (w regulaminie wynagradzania) przy kształtowaniu lub współkształtowaniu (w układzie zbiorowym pracy i w umowie o pracę) należności z tytułu podróży służbowej nie kierować się regulacjami rozporządzenia ministra do spraw pracy i w tym sensie może wprowadzać postanowienia zarówno korzystniejsze, jak i mniej korzystne dla pracowników, przewidziany jest pewien wyjątek. Diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju nie mogą być niższe niż ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw pracy.

Niższe mogą być już jednak diety za podróż poza granicami kraju, z tym jednak, że nie mogą być one niższe niż diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, choć mogą być niższe od diet przewidzianych przez ministra pracy dla podróży poza granicami kraju (Kodeks pracy. Komentarz Autorzy: Józef Iwulski, Walerian Sanetra Wydanie: 2013). Znaczenie ma więc tylko ustalona w rozporządzeniu wysokość diety krajowej, a nie wysokość diety zagranicznej.

Podsumowując, pod wskazanym powyżej warunkiem, jeżeli pracodawca w regulaminie wynagradzania określi warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej, przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wskazujące konkretne kwoty tytułem diet i ryczałtów za noclegi, nie będą miały zastosowania.

Jeżeli przedsiębiorca w dotychczas obowiązującym regulaminie wynagradzania nie zamieścił zapisów czyniących zadość wyżej sformułowanym wymaganiom, a chciałby to jednak uczynić, w jakiej formie powinno się przeprowadzić zmiany?

O tym, w kolejnym wpisie. 

Z poważaniem,

Katarzyna Czepiel, prawnik

Zapraszamy też na strony: http://pomocprawnatransport.pl/  lub http://transportprawo.pl/ 

]]>

Share

Leave a Reply